VAŠE UMENIE BUDE HÝBAŤ TATRAMI

Oznam

„Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. ako Usporiadateľ súťaže s názvom „Vaše umenie bude hýbať Tatrami“ týmto v zmysle článku 10 zverejnených podmienok súťaže mení podmienky súťaže a dátum uskutočnenia výberu víťazného grafického návrhu,  a to nasledovne:

Odborná porota menovaná Usporiadateľom dňa 26. 4. 2018 vyberie päť grafických návrhov jednotiek, ktoré postúpia do užšieho výberu.

Postupujúce návrhy Usporiadateľ v ten istý deň zverejní na svojej Facebookovej stránke.

Výber víťazného grafického návrhu jednotiek z návrhov  postupujúcich do užšieho výberu sa uskutoční dňa 8. 5. 2019 v sídle Usporiadateľa.

Účastník súťaže, ktorý zaslal víťazný graficky návrh bude kontaktovaný a oboznámený o výhre v súťaži a o spôsobe odovzdania výhry podľa bodu 5. podmienok súťaže a prostredníctvom postu na Facebookovej stránke Usporiadateľa.

^ Hore