VAŠE UMENIE BUDE HÝBAŤ TATRAMI

  • Ste kreatívni?

  • Milujete umenie?

  • Podporujete ekologické formy dopravy?

  • Staňte sa autorom nového vzhľadu zubačiek ZSSK!

Prepojte techniku s krásami tatranskej prírody

a zapojte sa do súťaže o najpôsobivejšiu grafiku pre tatranskú železnicu.

 

Železničná spoločnosť Slovensko pristúpila k obnove vozidlového parku a do Vysokých Tatier obstarala nové elektrické jednotky v celkovom počte 5 kusov. Prvá z nich sa na koľaje dostane už v roku 2020. Podstatou celej súťaže je preniesť symboly Vysokých Tatier do vozidiel tatranskej železnice, a tak poukázať na symbiózu prírody Vysokých Tatier a vlakovej dopravy. (V súčasnosti v Tatrách jazdí tatranská elektrická železnica a ozubnicová železnica. Nové jednotky budú hybridné a dokážu jazdiť na oboch tratiach.)

Ako na to?

1. Vytvorte tematický grafický návrh exteriéru pre elektrické jednotky vo Vysokých Tatrách.

 

Návrh musí spĺňať nasledujúce parametre:

  • Koncept piatich grafík – jedna grafika pre jednu ucelenú jednotku. Návrhy by mali v sebe niesť symboly Vysokých Tatier.
  • Grafiky musia medzi sebou súvisieť a spoločne vytvárať jednotnú tvár tatranskej železnice.
  • Použiteľné sú maximálne 4 farby, kde základná farba je už daná, a to červená RAL 3020.
  • Grafika by mala rešpektovať aktuálny výzor exteriéru vlakov ZSSK, „zapadnúť“ do flotily (zachovanie hlavnej farby RAL 3020).
  • Formát jpg alebo dxf (pohľady na vozidlo zo všetkých strán). Grafiku ďalej spracujeme do technického výkresu, preto by bolo ideálne, ak by ste zadefinovali aj rozhrania jednotlivých farebných plôch, ale nie je to podmienkou.
  • Víťazná grafika sa premietne na vozidlo formou nástreku, preto je potrebné mať na zreteli, že jemné linky či zložité tvary nie je možné realizovať.

 

2. Vytvorené  návrhy nám zašlite na e-mail sutaz@remove-this.slovakrail.sk


E-mail musí obsahovať nasledovné kontaktné údaje: meno a priezvisko autora, kontakt (e-mail, telefón).
Zaslaním návrhov zároveň prehlasujete, že ste sa oboznámili s podmienkami súťaže  a s podmienkami ochrany osobných údajov.

3. Kto sa môže zapojiť do súťaže?


Jednotlivci, spoluautori, ale aj grafické štúdiá či iné právnické osoby.

4. Svoje návrhy nám zasielajte v termíne 20. 3. 2019 – 21. 4. 2019.

 

5. Odborná porota vyberie jeden koncept piatich najvhodnejších návrhov.


Víťazný návrh aj s menami bude zverejnený 25. 4. 2019 na webe ZSSK a na FB profile ZSSK.

6. Víťazný návrh bude následne použitý na elektrických jednotkách aj s uvedením mena autora.

 

7. Víťaz získa 1x prenosný preukaz MAXI KLASIK, ktorý umožňuje neobmedzené cestovanie vlakom po Slovensku počas celého roka. Najväčším ohodnotením pre výhercu však bude možnosť stať sa na niekoľko rokov súčasťou malebnej tatranskej prírody.

 

^ Hore