VÝKONY RUŠŇOVODIČOV PRE EXTERNÉ FIRMY

Železničná spoločnosť Slovensko zabezpečuje vlastnými zamestnancami vo funkcii rušňovodič mimoriadne prepravy, skúšobné jazdy, technicko – bezpečnostné skúšky či poznania traťových pomerov pre externých odberateľov.

Kontakt

Železničná spoločnosť Slovensko,
Sekcia riadenia prevádzky,
e-mail: ZSSKSeRRP@slovakrail.sk

^ Hore