SERVISCENTRUM

Serviscentrum, organizačná zložka Železničnej spoločnosti Slovensko, ponúka obchodným partnerom – železničným podnikom, prístup k servisným zariadeniam a k službám v týchto zariadeniach. Služby ponúkame v zmysle zákona č. 513/2009 o dráhach. Serviscentrum zabezpečuje prístup k nasledovným zariadeniam a službám:

Prístup k zariadeniam na doplnenie paliva a dodávku paliva (nafty)

 

  • dodanie motorovej nafty priamo do nádrže železničného koľajového vozidla (ŽKV)

Mapa s dostupnosťou služby:

Prístup k servisným zariadeniam (vrátane servisných zariadení súviasiach s čistením a umývaním ŽKV)

Prístup k servisným zariadeniam poskytujeme v týchto uzloch: Bratislava, Nové Zámky, Humenné, Košice, Poprad, Prievidza, Žilina, Brezno, Fiľakovo, Zvolen.

  • nájom koľaje ako prístupu k servisnému zariadeniu,
  • nájom odstavnej koľaje na krátkodobé alebo dlhodobé odstavenie ŽKV.

Poskytovanie služieb súvisiacich s opravou a údržbou ŽKV

 

  • v uzloch Bratislava, Nové Zámky, Žilina, Poprad, Fiľakovo, Brezno, Košice a Humenné opravu a údržbu hnacích vozidiel, prívesných, riadiacich a vložených vozňov v rozsahu prehliadok O, M, V opráv a neplánovaných opráv.
  • v uzloch Bratislava, Nové Zámky, Žilina, Zvolen a Košice opravu a údržbu osobných vozňov v rozsahu prehliadok elektrovýzbroje, prehliadok kotúčovej brzdy, medzidobých opráv (R1) a bežných opráv s odvesením a bez odvesenia.

Prečítajte si prosím „Pravidlá prístupu k servisným zariadeniam“, ktorými sa riadi prístup k servisným zariadeniam a službám.

Dokumenty na stiahnutie

^ Hore