VYHRADENIE MIESTA VO VLAKU

Chcete mať vyhradené miesta a váš vlak nemá dostatočnú kapacitu či do neho vôbec nie je možné kúpiť miestenky? Železničná spoločnosť Slovensko ponúka možnosť tieto situácie vyriešiť.

Cenník

 • vyhradenie miesta v pravidelne radenom veľkopriestorovom vozni
  • 1 € / miesto (maximálne 25 € za vozeň)
 • vyhradenie celého kupé v pravidelne radenom vozni
  • 6 € / kupé (maximálne 25 € za vozeň)
 • výmenu pravidelne radeného vozňa za iný rad vozňa
  • 30 €
 • zaradenie ďalšieho vozňa do pravidelného vlaku nad rámec pravidelného radenia
  • 40 € za každých začatých 50 km / max. 120 €

Okrem uvedených cien je potrebné zaplatiť cestovné. Pri vyhradení vozňa alebo kupé objednávateľ zaplatí minimálne toľko cestovných lístkov použitej vozňovej triedy a druhu vlaku, koľko je miest vo vozni alebo kupé.
Za vyhradenie miest vo veľkopriestorovom vozni objednávateľ zaplatí toľko cestovných lístkov použitej vozňovej triedy a druhu vlaku, koľko miest na vyhradenie si žiada. Cestovné sa platí minimálne za celý traťový úsek, na ktorý boli vozeň alebo kupé objednané alebo vyhradené, a to i vtedy, ak do nich cestujúci nastúpia v nácestnej stanici.

Kde je možné službu objednať

 • v ktorejkoľvek pokladnici ZSSK
 • v Kontaktnom centre na telefónnom čísle 18 188 alebo na adrese info@slovakrail.sk

Ako je možné službu objednať

 • objednávku je potrebné uskutočniť najneskôr 5 pracovných dní pred plánovanou prepravou
 • poplatok je potrebné zaplatiť najneskôr 3 pracovné dni pred uskutočnením prepravy
 • v prípade odrieknutia objednávky objednávateľom sa zaplatené poplatky nevracajú

Kedy nie je možné službu objednať

 • ak je vo vlaku dostatok voľných miesteniek, ponúkame najprv možnosť zakúpiť si miestenku.
^ Hore