OZP MIESTA

Kto je OZP

Osoba so zdravotným postihnutím a osoba so zníženou pohyblivosťou (OZP) je každá osoba, ktorej pohyblivosť pri využívaní dopravy je znížená pre akékoľvek trvalé alebo dočasné fyzické postihnutie (poškodenie orgánov zmyslového vnímania alebo pohybového ústrojenstva), duševné postihnutie alebo poškodenie, alebo iný dôvod postihnutia, alebo v dôsledku veku, a ktorej situácia si vyžaduje primeranú pozornosť a prispôsobenie služieb, ktoré sú k dispozícii pre všetkých cestujúcich, a ich potrebám.

OZP nemusí vlastniť ani predkladať žiadny preukaz.

Aké miesta sú k dispozícii

Železničná spoločnosť Slovensko má vo svojich vlakoch pre OZP vyčlenené miesta, obvykle na kraji vozňa, ktoré sú pre OZP jednoduchšie prístupné. Ide o tzv. OZP miesta, ktoré sú označené piktogramom:

 

Na niektoré z OZP miest je možné zakúpiť miestenku, na niektoré sa miestenky vôbec nepredávajú.

Možnosť predaja miesteniek na určitý počet OZP miest je žiadanou službou zo strany OZP, ktoré chcú mať istotu konkrétneho miesta (majú záujem o miestenku). Miestenky na OZP miesta si môžu najprv zakúpiť na vyžiadanie iba osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou, a to až do chvíle, kým vlak nie je vypredaný. Po vypredaní ostatných „obyčajných“ miest sa tieto miesta predávajú aj ostatným zákazníkom.

Miestenky na OZP miesta sú v mobilnej aplikácii Ideme vlakom označené ako "miestenka (ľahký prístup)", resp. "miestenka (ľahko dostupné)". V internetovom obchode táto možnosť výberu zatiaľ nie je dostupná.

Železničná spoločnosť Slovensko ponecháva určitý počet OZP miest, na ktoré nie je možné zakúpiť miestenku. Slúžia pre dodatočné usadenie cestujúceho, ktorý si také miesto nárokuje, no nemá miestenku. Vzhľadom k tomu, že miesta sú označené príslušným piktogramom, má na ne prednostné právo osoba so zdravotným postihnutím a osoba so zníženou pohyblivosťou. Tieto miesta, na ktoré sa miestenky vôbec nepredávajú, sú k dispozícii v každom vlaku, okrem povinne miestenkových, ich počet je však limitovaný.

Podrobný rozpis OZP miest vo vlakoch je k dispozícii tu.

 

^ Hore