SLUŽBY V 1. TRIEDE VLAKOV EC a Ex

  • balená minerálna vodu 0,5 l

  • denná tlač

Kde sú služby k dispozíci

  • vo vlakoch EC na trase Budapešť – Bratislava – Brno – Praha a späť (vo vlakoch EC 130 a 131 Bathory na trase Budapešť – Varšava a späť a 172 a 173 Hungaria na trase Budapešť – Praha – Berlín - Hamburg a späť poskytujeme z technických príčin len noviny)
  • vo vlakoch Ex na trase Žilina – Púchov – Praha a späť

Kde nie sú služby k dispozíci

  • vo vlakoch EC na trase Košice - Budapešť a späť

Služby sú dostupné podľa prevádzkových a technických možností. Neposkytnutím nevzniká cestujúcemu nárok na vrátenie cestovného (ani jeho časti) ani sumy zaplatenej za miestenku. Služba nie je k dispozícii pre cestujúcich, ktorí využívajú železničný režijný preukaz alebo FIP lístky.

^ Hore