PREDAJ CESTOVNÝCH LÍSTKOV VO VLAKU

 • Cestujete vlakom a nestihli ste si zabezpečiť lístok?

 • Alebo by ste chceli prestúpiť z druhej do prvej vozňovej triedy?

 • Na tieto situácie existujú riešenia. Pomôžeme vám zorientovať sa.

Ak nastupujete v stanici bez otvorenej pokladnice

 • na väčšine vlakových liniek si môžete zabezpečiť lístok bez akejkoľvek prirážky, je však potrebné aktívne vyhľadať vlakvedúceho:

Takto ÁNO

Takto NIE

Vlakvedúci nebude väčšinou predávať lístok vo dverách,
je však potrebné ho čo najskôr osloviť.

Usadiť sa bez lístka a oslovenia vlakvedúceho
nie je správny postup, hoci bol dlho tolerovaný.

Ilustrácie: Jozef Jurko

 • povinnosť aktívne vyhľadať vlakvedúceho nemajú seniori nad 70 rokov, osoby s preukazmi ŤZP a ŤZP-S a imobilní cestujúci s vopred objednanou prepravou, podobne tak ani cestujúci, ktorí s kočíkom s dieťaťom alebo s bicyklom nastupujú do priestoru určeného na ich prepravu.

Ak nastupujete v stanici s otvorenou pokladnicou

 • ak vyhľadáte aktívne vlakvedúceho, môžete si lístok zabezpečiť s nižšou prirážkou 1,50 € (alebo lístok na bezplatnú prepravu s nižšou prirážkou 3 €),
 • na vybraných tratiach (ide o tzv. trate so samoobslužným výpravným systémom - SVS) platí odlišný postup - je potrebné mať cestovný lístok zakúpený vopred alebo mať preukaz na bezplatnú prepravu.

Vo vlakoch ešte bez prirážok ponúkame

 • dopredaj lôžkových a ležadlových lístkov u stevarda partnerskej spoločnosti
 • doplatok do 1. triedy
 • miestenku do prémiového kupé 1plus
 • miestenku do 1. triedy v denných rýchlikoch na trase Bratislava - Žilina - Košice / Humenné a späť
 • cestovné lístky na ďalšiu cestu pre cestujúcich s SMS lístkom počas platnosti

Ak cestujete na tratiach so Samoobslužným výpravným systémom (SVS)

Na nasledovných tratiach:

nemáme vo vlakoch vlakvedúcich, je preto potrebné do vlaku nastúpiť už s cestovným lístkom a tento si po nástupe označiť.

Podmienky cestovania na tratiach so SVS

 • na tratiach platia prepravné podmienky a tarifa uvedená v Prepravnom poriadku Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (ZSSK),
 • na trati Zohor – Záhorská Ves, zaradenej do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK), platia aj prepravné podmienky a tarifa IDS BK,
 • cestovné lístky si cestujúci môže zakúpiť v pokladniciach ZSSK, prostredníctvom internetového obchodu ZSSK, mobilnej aplikácie ZSSK "Ideme vlakom" alebo prostredníctvom SMS predaja ZSSK,
 • cestovné lístky pre trať Studený Potok - Tatranská Lomnica je možné zakúpiť aj v samoobslužných automatoch na staniciach Poprad-Tatry, Starý Smokovec a Tatranská Lomnica,
 • cestujúci je povinný nastúpiť s cestovným lístkom a tento bezprostredne po nástupe označiť v označovači (okrem lístkov zakúpených prostredníctvom internetového obchodu ZSSK, mobilnej aplikácie ZSSK „Ideme vlakom“ a SMS lístka ZSSK), pričom cestovný lístok je platný až po riadnom označení v označovači,
 • na trati Žilina Rajec sa označujú integrované cestovné lístky,
 • na trati Bratislava-Petržalka Rusovce sa označujú jednorazové lístky ZSSK a IDS BK u rušňovodiča, a to iba pri ceste z Rusoviec smerom do Petržalky,
 • v prípade, ak cestujúci nastupuje na zastávke bez otvorenej osobnej pokladnice a nemá zakúpený cestovný lístok, zakúpi si lístok u rušňovodiča počas pobytu vlaku na zastávke (neplatí na trati Bratislava-Petržalka Rusovce, čiastočne na tratiach TEŽ a OŽ),
 • cestujúci s nárokom na bezplatnú prepravu sa v prípade kontroly preukáže preukazom na bezplatnú prepravu,
 • cestujúci sa v prestupnom vlaku preukáže cestovným lístkom vydaným na trati so SVS a na základe neho (v prípade, že mu bol vydaný iba po prestupnú stanicu, resp. ide o cestujúceho s nárokom na bezplatnú prepravu) si u vlakvedúceho zakúpi nadväzný cestovný lístok.
^ Hore