Predajné miesta / Sales points

Názov
predajného miesta

Pokladnica
otvorená 
v čase

Dočasná zmena otváracích hodín

Trať - trate
predajného miesta

Služby predajného miesta

Sales point name

Ticket-desk opening hours

Temporary opening hours

Number of lines

Services at the sales point

Sabinov

Po-Pi:
04:10-09:20
10:10-13:45
13:55-18:45
19:15-20:45

So:
04:50-07:05
08:15-09:20
10:10-12:45
12:55-16:45
17:55-18:45
19:15-20:45

Ne:
04:50-07:05
08:15-09:20
10:10-12:45
12:55-18:45
19:15-20:45

188

 • Stanica je vybavená systémom KVC (KVC - Komplexné vybavenie cestujúcich).
 • Možnosť rezervácie a predaja miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave, predaj vnútroštátnych a medzinárodných cestovných lístkov.
 • Predaj žrebov Niké.
 • Možnosť platby kartou.
 • Vybavovanie preukazov na zľavu cestovného.

 

Sása-Pliešovce

Bez predaja lístkov

153

Sedliacka Dubová

Bez predaja lístkov

181

Sekule

Po-Pi:
03:55-10:00
10:30-13:30
13:45-15:45
So:
05:30-10:00
10:30-13:15
Ne:
10:30-15:30
16:00-16:45

110

 • Stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky.
 • Stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom.
 • Predaj žrebov Niké.

Senec

Po-Pi:

04:40-10:40 11:10-13:40 13:55-17:35

So:

09:15-12:30 13:00-14:30  15:00-16:30

Ne:

11:15-12:30  13:00-14:30 15:00-18:30

130

 • Stanica je vybavená systémom KVC (KVC - Komplexné vybavenie cestujúcich).
 • Možnosť rezervácie a predaja miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave, predaj vnútroštátnych a medzinárodných cestovných lístkov.
 • Predaj žrebov Niké.

Senica

Po-Pi:

04:30-07:30

09:40-11:00

11:30-14:10

14:40-15:10     

15:25-18:10 

So:

07:05-07:30

09:40-11:00

11:30-14:10

14:40-16:10

Ne:

09:40-11:00

11:30-14:10

14:40-18:10

23.09.2019,

25.09.2019:

05:00-07:30

09:40-11:00

11:30-14:10

14:40-15:10

15:25-17:45

28.09.2019:

09:40-11:00

11:30-14:10

14:40-15:45

116

 • Stanica je vybavená systémom KVC. (KVC - Komplexné vybavenie cestujúcich)
 • Možnosť rezervácie a predaja miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave, predaj vnútroštátnych a medzinárodných cestovných lístkov.
 • Stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS (MPS - Malý pohraničný styk).
 • Predaj žrebov Niké.

Sereď

Po-Pi:

04:50-09:55

10:25-11:55

12:25-14:00

14:15-15:55

So:

05:50-09:55

10:25-11:55

12:25-14:55 

Ne:

05:50-09:55

10:25-11:55

12:25-14:00

14:15-16:55

06.09.2019:

04:50-09:55

10:25-11:55

12:25-14:00

14:15-17:55

07.09.2019:

05:50-09:55

10:25-11:55

12:25-14:00

14:15-17:55   

133

 • Stanica je vybavená systémom KVC. (KVC - Komplexné vybavenie cestujúcich)
 • Možnosť rezervácie a predaja miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave, predaj vnútroštátnych a medzinárodných cestovných lístkov.
 • Predaj žrebov Niké.

Sibír

Bez predaja lístkov

183

 • Možnosť zakúpenia cestovných lístkov u zmluvného predajcu mimo stanice.

Skalica na Slovensku

Po:
04:05-19:00
Ut-Pi:
03:55-19:00
So-Ne, sviatok:
05:50-20:10

114

 • Stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky.
 • Pokladnica nevybavuje preukazy na zľavu cestovného.
 • Stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS. (MPS - Malý pohraničný styk).
 • Z dôvodu dopravných úkonov 5 minút pred skutočným odchodom vlaku sa cestovné lístky nevydávajú.

Skalité

Bez predaja lístkov

 

129

 • Stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS. (MPS - Malý pohraničný styk)
 • Stanica ležiacia v pásme malého pohraničného styku ZSSK-PKP, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS. (MPS - Malý pohraničný styk)

Skalité-Kudlov

Bez predaja lístkov

129

 • Stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS. (MPS - Malý pohraničný styk)
 • Stanica ležiacia v pásme malého pohraničného styku ZSSK-PKP, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS. (MPS - Malý pohraničný styk)

Skalité-Serafínov

Bez predaja lístkov

129

 • Stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS. (MPS - Malý pohraničný styk)
 • Stanica ležiacia v pásme malého pohraničného styku ZSSK-PKP, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS. (MPS - Malý pohraničný styk)

Skalité pod Poľanou

Bez predaja lístkov

129

 • Stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS. (MPS - Malý pohraničný styk)
 • Stanica ležiacia v pásme malého pohraničného styku ZSSK-PKP, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS. (MPS - Malý pohraničný styk)

Skalité zastávka

Bez predaja lístkov

129

 • Stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS. (MPS - Malý pohraničný styk)
 • Stanica ležiacia v pásme malého pohraničného styku ZSSK-PKP, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS. (MPS - Malý pohraničný styk)

Sklené pri Handlovej

Po-Ne:

03:50-23:00 

od 08.09.2019

do 09.09.2019:

03:50-05:00

17:00-23:00

145

 • Stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky.

Sládkovičovo

Po-Pi:

04:20-09:10 

09:25-11:10

11:40-16:30

So:

07:25-08:10

09:30-10:15

11:25-12:20

13:20-14:15

15:20-16:10 

Ne:

11:25-12:20

13:20-14:15

15:20-18:10

130

 • Stanica je vybavená systémom KVC. (KVC - Komplexné vybavenie cestujúcich).
 • Možnosť rezervácie a predaja miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave, predaj vnútroštátnych a medzinárodných cestovných lístkov.
 • Predaj žrebov Niké.

Slaná Lehota

Bez predaja lístkov

162

Slanec

Bez predaja lístkov

190

Slepčany

Bez predaja lístkov

151

Sliač kúpele

Po-Pi:   

05:00-09:15

09:45-11:25

11:40-13:25

13:40-17:25

So: 

06:30-09:15

09:45-13:25

13:40-17:25

Ne:

06:30-09:15

09:45-13:25

13:40-19:25

 

170

 • Stanica je vybavená systémom KVC (KVC - Komplexné vybavenie cestujúcich) -predaj vnútroštátnych a medzinárodných cestovných lístkov a predaj miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave.
 • Možnosť platby kartou.
 • Vystavovanie preukazov na zľavu cestovného.
 • Predaj žrebov Niké v čase otvorenej pokladnice.

Slovenská Ľupča

Nepretržite 

172

 • Stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky.
 • Predaj cestovných lístkov zabezpečuje zmluvný predajca.
 • Pokladnica nevybavuje preukazy na zľavu cestovného.

Slovenská Ľupča-Príboj

Bez predaja lístkov

172

Slovenské Nové Mesto

Bez predaja lístkov

190

Smižany

Po-Pi:

04:30-09:15

10:40-11:15

12:00-17:15 

So, Ne, sviatok:

06:40-09:15

10:40-11:15

11:45-17:15

180

 • Stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky.

Smolenice

Bez predaja lístkov

116

Snina

Bez predaja lístkov

196

Snina mesto

Po-Pia, Ne:

04:15-11:20

12:05-15:20

15:25-19:30

20:00-21:20

So:

04:15-10:45

10:50-15:20

16:05-21:20

 

 

196

 • Stanica je vybavená systémom KVC. (KVC - Komplexné vybavenie cestujúcich).
 • Možnosť rezervácie a predaja miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave, predaj vnútroštátnych a medzinárodných cestovných lístkov.
 • Úschova batožín.
 • Predaj doplnkového tovaru.
 • Predaj žrebov Niké.
 • Stanica vydáva Potvrdenia o výške cestovného.

Snina predmestie

Bez predaja lístkov

196

 • Stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky.

Soblahov

Bez predaja lístkov

143

 • Stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS. (MPS - Malý pohraničný styk).

Sološnica

Bez predaja lístkov.

Sezónna doprava

112

Soľ

Bez predaja lístkov

193

Somotor

Bez predaja lístkov

190

Spišská Belá zastávka

Po-Ne:
05:10-22:40

185

 • Stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky.

Spišská Nová Ves

Po-Ne:
03.00-01.00

180

 • Stanica je vybavená systémom KVC. (KVC - Komplexné vybavenie cestujúcich).
 • Možnosť rezervácie a predaja miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave, predaj vnútroštátnych a medzinárodných cestovných lístkov.
 • Stanica s výpravným oprávnením pre podávanie zásielok KURIÉR.
 • Predaj doplnkových predmetov.
 • Predaj cestovných poriadkov.
 • Predaj žrebov Niké.

 

Spišské Tomášovce

Po-Pi:

04:35-07:05

08:50-11:10

11:40-14:10

So, Ne, sviatok:

Zatvorené

 

 

180

 • Stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky.

Spišské Vlachy

Po-Ut:
04:15-12:25
13:10-15:20
St-Pi:
04:50-12:25
12:55-15:20
So, sviatok:
05:35-12:25
12:55-13:40
Ne:
08:15-12:25
13:10-19:45

180

 • Stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky.

Spišský Štiavnik

Bez predaja lístkov

180

Stakčín

Po-Ne:
03:50-22:50

196

 • Stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky.

Stanča

Bez predaja lístkov

191

Stankovany

Po-Pi:

04:20-07:40

09:20-11:40

12:10-14:30

So:

Zatvorené

Ne, sviatok:

11:20-15:40

06.09.2019,

17.09.2019,

20.09.2019,

22.09.2019,

29.09.2019:

Zatvorené celodenne

180

 • Stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky.
 • Predaj žrebov Niké.

Stará Lesná

Bez predaja lístkov

184

 • Možnosť zakúpenia cestovných lístkov u zmluvného predajcu mimo stanice.

Stará Ľubovňa

Po-Pi:
05:40-08:15
09:00-15:00
15:30-18:05
So-Ne:
04:30-10:10
12:45-15:00
15:30-18:05

185

 • V Po-Pi v čase 05:40-08:15, 09:00-15:00, 15:30-18:05 a v So, Ne v čase 12:45-15:00, 15:30-18:05 má stanica oprávnenie vydávať vnútroštátne a medzinárodné cestovné lístky systémom KVC. (KVC - Komplexné vybavenie cestujúcich).
 • Možnosť rezervácie a predaja miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave.
 • V So-Ne v čase  04:30-10:10 má stanica oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky.
 • Predaj žrebov Niké.
 • Úschovňa batožín.

Stará Turá

Po-Pi:

05:30-08:15

09:30-10:50

11:35-16:15

So:

06:55-10:20

11:05-12:20

13:25-18:15

Ne:

07:55-12:20

13:25-14:40

15:25-20:15

121

 • Stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky.
 • Stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS. (MPS - Malý pohraničný styk).
 • Predaj žrebov Niké.

Stará Voda

Bez predaja lístkov

173

Starý Smokovec

Po-Ne:
06:20-12:05
12:35-14:05

14:15-16:05
16:20-18:05

18:20-21:20

od 16.09.2019

Po-Ne: 06:40-12:05  12:35-16:05 16:20-19:05

183, 184

 • Stanica je vybavená systémom KVC. (KVC - Komplexné vybavenie cestujúcich)
 • Možnosť rezervácie a predaja miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave, predaj vnútroštátnych a medzinárodných cestovných lístkov.
 • Možnosť zakúpenia cest. lístka u zmluvného predajcu mimo stanice.
 • Poistenie Union.
 • Predaj cestovných poriadkov.
 • Predaj žrebov Niké.
 • Stanica je vybavená predajným automatom.

Staškov

Bez predaja lístkov

128

 • Stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS. (MPS - Malý pohraničný styk).

Staškov zastávka

Bez predaja lístkov

128

 • Stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS. (MPS - Malý pohraničný styk).

Stožok

Bez predaja lístkov 

 

160

 • Stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky.
 • Pokladnica nevybavuje preukazy na zľavu cestovného.Stratená

Bez predaja lístkov

173

Strážky zastávka

Bez predaja lístkov

185

Strážske

Po-Št:

05:05-07:55

09:25-12:30

13:15-17:40

Pi-So:

Zatvorené

Ne:

11:20-16:25

17:26-18:35

19:05-20:10

191, 193

 • Stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky.
 • Možnosť rezervácie a predaja miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej preprave.
 • Stanica má oprávnenie na predaj medzinárodných cestovných lístkov ZSSK-ČD, ZSSK-ÖBB.
 • Predaj žrebov Niké.

 

Streda nad Bodrogom

Po-Pi:

00:00-04:50

05:05-09:23

10:24-11:23

12:24-13:25

14:10-18:35

20:05-24:00

Ne, sviatok:

00:00-05:50

06:10-08:25

10:14-11:23

12:24-13:25

14:10-18:35

20:05-24:00

190

 • Stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky.
 • Predaj žrebov Niké.

Strekov

Po-Ne:
04:25-19:40

130

 • Stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky.

Strelenka

Bez predaja lístkov

125

 • Stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS. (MPS - Malý pohraničný styk).

Studený Potok

Bez predaja lístkov

185

Sučany

Po, Ut:

04:30-10:00

10:40-11:05

11:35-15:00

St, Št:
05:15-10:00

10:40-11:05

11:35-15:00

Pi:

05:15-10:00

10:40-11:05

11:50-16:05

So, sviatok:

06:45-07:40

08:40-09:00

10:40-11:05

11:35-13:15

14:40-15:05

 

 

 

od 02.09.2019

do 10.09.2019:

Zatvorené celodenne

180

 • Stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky.
 • Predaj žrebov Niké.
 • Pokladnica nevybavuje preukazy na zľavu cestovného.

 

 

Sukov

Bez predaja lístkov

191

Svätý Jur

Bez predaja lístkov

120

Svinná

Bez predaja lístkov

143

Svit

Bez predaja lístkov

180

Svrčinovec

Po-Pi:
05:10-13:30
So-Ne, sviatok:
Zatvorené

od 19.09.2019

do 20.09.2019:

Zatvorené celodenne

129

 • Stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky, manuálne medzinárodné lístky vybraných relácií pre CityStar ZSSK-ČD.
 • Stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS. (MPS - Malý pohraničný styk).
 • Stanica ležiacia v pásme malého pohraničného styku ZSSK-PKP, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS. (MPS - Malý pohraničný styk).
 • Stanica nevybavuje preukazy na zľavu cestovného.
 • Predaj cestovných lístkov zabezpečuje zmluvný predajca.

 

 

Svrčinovec zastávka

Bez predaja lístkov

127

 • Stanica ležiaca v pásme malého pohraničného styku ZSSK-ČD, z ktorej je cestujúci oprávnený cestovať so zľavneným lístkom MPS. (MPS - Malý pohraničný styk).

Sykavka

Bez predaja lístkov

173

Key:

Po = Monday, Ut = Tuesday, St = Wednesday, Št = Thursday, Pi = Friday, So = Saturday, Ne = Sunday, sviatok = national holiday, od - do = from - to
Bez predaja lístkov = Without ticket sale, Nepretržite = Non-stop, Predajný automat = Ticket sales machine, Sezónna prevádzka = Seasonal operating, Zatvorené = Closed.

^ Hore