Predajné miesta / Sales points

Názov
predajného miesta

Pokladnica
otvorená
v čase

Dočasná zmena otváracích hodín

Trať - trate
predajného miesta

Služby predajného miesta

Sales point name

Ticket-desk opening hours

Temporary opening hours

Number of lines

Services at the sales point

Fiľakovo

Po-Pi:

03:40-08:30

08:45-12:15 

13:00-18:15 

18:45-20:35 

So-Ne:

03:05-08:30 

08:45-12:15

12:45-13:15 

14:40-16:25 

16:40-18:15

18:45-20:35

 

 

od 01.08.2019:

Po-Pi:

03:40-08:30

08:45-12:15

13:00-18:15

18:45-20:35

So-Ne:

04:05-08:30

08:45-12:15

12:45-13:15

14:40-16:25

16:40-18:15

18:45-20:35

160

  • Stanica je vybavená systémom KVC (KVC - Komplexné vybavenie cestujúcich).
  • Predaj vnútroštátnych a medzinárodných cestovných lístkov, možnosť rezervácie a predaja miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave.
  • Možnosť platby kartou.
  • Predaj žrebov Niké.
  • Vystavovanie preukazov na zľavu cestovného.

Fiľakovo zastávka

Po-Pi:
05:00-15:30
So-Ne, sviatok:
Zatvorené

160

  • Stanica má oprávnenie vydávať vnútroštátne cestovné lístky.
  • Predaj cestovných lístkov zabezpečuje zmluvný predajca (Novinový stánok v budove železničnej zastávky).
  • Pokladnica nevybavuje preukazy na zľavu cestovného.

Forbasy

Bez predaja lístkov

185

Fulianka

Bez predaja lístkov

194

Key:

Po = Monday, Ut = Tuesday, St = Wednesday, Št = Thursday, Pi = Friday, So = Saturday, Ne = Sunday, sviatok = national holiday, od - do = from - to
Bez predaja lístkov = Without ticket sale, Nepretržite = Non-stop, Predajný automat = Ticket sales machine, Sezónna prevádzka = Seasonal operating, Zatvorené = Closed.

 

^ Hore