Predajné miesta – pokladnice / Sales points - ticket desks

Na tomto mieste zverejňuje Železničná spoločnosť Slovensko údaje o otváracích hodinách osobných pokladníc v jednotlivých predajných miestach. Predajné miesta sú zoradené v abecednom poradí. Cestujúci v tejto databáze nájdu prehľadné informácie nielen o otváracích hodinách, ale aj číslo trate, na ktorej leží príslušné predajné miesto, a dozvedia sa tiež, aké služby poskytuje.

Databáza sa aktualizuje priebežne. Vzhľadom na možnosť vzniku nepredvídaných prevádzkových zmien s dopadom na rozsah otváracích hodín na jednotlivých predajných miestach majú uvedené časy informatívny charakter.

Here you can find informations about opening hours of ticket desks. These sales points are sorted in alphabetical order. Informations about number of lines and services are available as well. The list is continuously updated, but changes are not excluded.

 

Zoznam predajných miest / List of sales points

Kliknutím na ikony získate viac informácií. 

INFORMÁCIE / INFORMATIONS

Cestovný poriadok


Predaj cestovných lístkov
certifikovaný spoločnosťou SGS Slovakia spol. s r.o.
podľa normy ISO 9001: 2015

 

^ Hore