NÁKUP, PLATNOSŤ A VRÁTENIE ŠTANDARDNÝCH LÍSTKOV V POKLADNICIACH

Chystáte sa kúpiť si na stanici lístok? Možno sa vám bude hodiť niekoľko praktických informácií.

Nákup vnútroštátnych lístkov

Kedy najskôr si môžete kúpiť cestovný lístok, lôžko, ležadlo alebo miestenku?

 • Najskôr 60 dní pred odchodom vlaku (v období pred vydaním nového cestovného poriadku môže byť tento čas skrátený).

Kedy najneskôr sa dá kúpiť lístok?

 • Obvykle do odchodu vlaku, na menších staniciach odporúčame uskutočniť nákup aspoň 5 minút vopred. V prípade, že službu zabezpečuje pre ZSSK zmluvný predajca, môže ukončiť predaj aj skôr.

Kedy najneskôr si môžete kúpiť miestenku?

 • V stanici so systémom KVC najneskôr 10 minút pred odchodom vlaku. Ak si chcete vybrať presné miesto, do 2 hodín pred odchodom vlaku z východovej stanice. V stanici bez KVC do 3 hodín pred odchodom vlaku z východovej stanice. Miestenka do prémiového kupé 1 plus a do 1. triedy v rýchlikoch na trase Bratislava - Žilina - Košice sa dá kúpiť aj vo vlaku bez prirážky.

Kedy najneskôr si môžete kúpiť lôžkový alebo ležadlový lístok?

 • V stanici so systémom KVC najneskôr do 2 hodín do odchodu vlaku z východovej stanice, v stanici bez KVC do 3 hodín pred odchodom vlaku z východovej stanice. Ak sú miesta voľné, možný je aj dopredaj u stevarda vo vlaku.

Aké sú lehoty pri nákupe cez internet?

 • Obvykle sa internetový cestovný lístok dá kúpiť od 60 dní vopred do odchodu vlaku z nástupnej stanice cestujúceho. Viac informácií nájdete tu.

V ktorých staniciach sa dá platiť platobnou kartou?

Dajú sa miestenky a lôžka len rezervovať a zaplatiť neskôr?

 • V pokladniciach s vybavením KVC sa to dá uskutočniť 60 až 8 dní pred odchodom vlaku. Poplatok za rezervovanie miestenky je 0,5 €, za rezerváciu lôžka a ležadla zaplatíte 1 €. V prípade, že cestujúci rezervovanú miestenku, lôžko alebo ležadlo nezaplatí a nevyzdvihne si ich, rezervácia sa 8 dní pred odchodom vlaku vráti do predaja. Poplatky sa nevracajú ani neodčítavajú z ceny miestenky, lôžka alebo ležadla.

Je možné rezervovať miesta do zahraničia, pre veľkú skupinu alebo skôr ako 60 dní vopred?

 • Takéto služby ponúkame v Rezervačnom pracovisku. Prednostné rezervovanie miesta vo vlaku pre skupiny je možné uskutočniť písomne v časovom limite 180 - 65 dní pred pravidelným odchodom vlaku. Kontakt: Rezervačné pracovisko Bratislava, Námestie Franza Liszta 1, 811 04 Bratislava, fax: +421 2 5249 6701, e-mail: rip.ba@slovakrail.sk.

Platnosť vnútroštátnych lístkov

 • jednosmerný lístok na vzdialenosť do 100 kilometrov platí do 4. hodiny ráno nasledujúceho dňa,
 • jednosmerný lístok na vzdialenosť od 101 kilometrov platí do 12. hodiny nasledujúceho dňa,
 • spiatočný lístok na vzdialenosť do 100 kilometrov jedným smerom platí do 4. hodiny ráno nasledujúceho dňa,
 • spiatočný lístok na vzdialenosť od 101 kilometrov jedným smerom platí do 24. hodiny tretieho dňa platnosti,
 • prvú cestu je potrebné nastúpiť v prvý deň platnosti lístka.

Vrátenie vnútroštátnych lístkov z dôvodov na strane cestujúceho

 • Nepoužitý bežný cestovný lístok (a rovnako aj lístok na bicykel alebo batožinu) z pokladnice možno vrátiť pred prvým dňom platnosti v ktorejkoľvek pokladnici. Storno za vrátenie cestovného je 10 % (pričom návratok vykonáme v prípade, ak je zostatok po uplatnení storna pre cestujúceho vyšší ako 1 €), pokiaľ situácia nevznikla zavinením dopravcu. V prvý deň platnosti sa dá lístok ešte vrátiť v stanici výdaja alebo nástupnej stanici. Pre lístok do 150 kilometrov však platia nasledovné limity:
  • ak bol lístok kúpený v predpredaji (teda aspoň deň vopred), možno ho vrátiť len do 12. hodiny prvého dňa platnosti,
  • ak bol lístok kúpený v deň nástupu cesty, možno ho vrátiť do dvoch hodín od nákupu,
  • ak mal cestujúci k lístku aj miestenku, lôžko alebo ležadlo, môže cestujúci požiadať o návratok do 30 minút od odchodu vlaku z nástupnej stanice.
 • Nepoužitý lístok na bezplatnú prepravu do vlaku s limitovaným počtom miest pre bezplatnú prepravu je možné vrátiť do 120 minút od odchodu vlaku z nástupnej stanice.
 • Nepoužitú miestenku možno vrátiť v stanici vybavenej KVC do pravidelného odchodu vlaku, ale suma za miestenku sa nevracia. Miestenku do kupé 1 plus možno vrátiť do dvoch hodín pred odchodom vlaku z nástupnej stanice so stornom 1 €. Pri neskoršom vrátení sa suma za miestenku nevracia.
 • Nepoužité lôžkové a ležadlové lístky možno vrátiť v staniciach s KVC najneskôr 2 hodiny pred plánovaným odchodom vlaku z východovej stanice, v staniciach bez KVC 3 hodiny pred odchodom (v prípade, že ste kupovali lístok práve tam). Výška storna ležadlového lístka je 1 €, lôžkového 2 €.
 • Vrátenie lístkov kúpených cez internet má mierne odlišné pravidlá. Nájdete ich po kliknutí v Obchodných podmienkach internetového predaja. Lístky kúpené cez internet sa vracajú prostredníctvom špeciálneho formulára.

TIP: Výhodnejšie podmienky vrátenia lístkov získate s Kreditným kontom.

Ktoré stanice sú vybavené KVC?

Nákup, platnosť a vrátenie lístkov na vlaky InterCity sa riadi osobitnými podmienkami. Kliknite prosím na bližšie informácie.

^ Hore