ON-LINE TLMOČNÍK PRE SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. od 1. januára 2019 rozšírila ponuku doplnkových služieb v Zákazníckom centre Bratislava hlavná stanica a v Zákazníckom centre Košice, železničná stanica.

Vo vybraných pokladniciach označených príslušným symbolom môžu sluchovo postihnutí klienti využiť službu on-line tlmočenia.
On-line tlmočenie pomáha pri bežných situáciách a prebieha cez smartfón alebo tablet. Vďaka on-line spojeniu s tlmočníčkou si nepočujúci komfortnejšie zakúpia cestovné doklady alebo získajú doplňujúce informácie o plánovanej ceste.
Vďaka projektu Nadácie Pontis tak ZSSK implementovala na svoje Zákaznícke centrá vysoko prínosnú službu, ktorá prekonáva bariéry s nepočujúcimi.

Služba on-line tlmočníka je dostupná počas pracovných dní nasledovne:

 

Deň v týždni

Otváracie hodiny 

Pondelok

08:00 - 18:00 hod

Utorok

08:00 - 18:00 hod

Streda

08:00 - 18:00 hod

Štvrtok

08:00 - 18:00 hod

Piatok

08:00 - 18:00 hod


^ Hore