KURIÉR - NEPREVZATIE ZÁSIELKY

V prípade, že zásielka nebude prevzatá do 24. hodiny dňa pravidelného príchodu vlaku, dopravca informuje odosielateľa  o neprevzatí kuriérnej zásielky a uloží ju na päť dní. Dopravca vydá kuriérnu zásielku po zaplatení poplatku za úschovu podľa cenníka. Po uplynutí piatich dní sa nevyzdvihnutá kuriérna zásielka pokladá za nájdenú vec a dopravca ju zašle do zberne nájdených vecí. Odosielateľ alebo prijímateľ informácie o kuriérnej zásielke získa v Kontaktnom centre - tel. 18 188 (+ 421 18 188), info@slovakrail.sk.

^ Hore