BEZHOTOVOSTNÝ PLATOBNÝ STYK

Výber formy platobného styku za cestovné doklady

Možnosť uzavrieť obchodné podmienky o bezhotovostnom platobnom styku v osobnej preprave s našou spoločnosťou a platiť cestovné doklady bezhotovostne na faktúru. Službu poskytujeme na predajných miestach:

 • Bratislava hl. st., Bratislava Hodžovo námestie, Bratislava Trnavské mýto, Banská Bystrica, Humenné, Košice - železničná stanica, Košice - Hlavná 113,  Liptovský Mikuláš, Nové Zámky, Poprad-Tatry, Prešov, Trnava, Zvolen os. st., Žilina.

Kontaktujte nás prosím na telefónnom čísle 02/2029 5775 alebo na e-mailovej adrese noskova.dusana@remove-this.slovakrail.sk

Aké faktúry vystavujeme

 • zjednodušené faktúry podľa zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty, § 74, ods. 3.
  • Zjednodušenými faktúrami sú všetky cestovné doklady za osobnú prepravu, ak cena vrátane DPH na nich uvedená neprevyšuje 100 €. Zjednodušené faktúry sú plnohodnotnými dokladmi pre účely účtovníctva, dane z príjmov a DPH. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) nemôže vystaviť ďalšiu faktúru (klasickú faktúru), pretože by šlo o duplicitu,
  • Cestovný doklad v cene nad 100 € vrátane DPH nie je zjednodušenou faktúrou podľa zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty, § 74, ods. 3., ale je plnohodnotným dokladom pre účely účtovníctva a dane z príjmov pre zdaniteľnú osobu  -  neplatiteľa DPH.
 • klasické faktúry podľa zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty, § 74, ods.1.
  • Klasické faktúry vystavuje ZSSK v prípade, ak hodnota na jednom cestovnom doklade presiahne cenu vrátane DPH 100 €, a zákazník o jej vystavenie požiada. ZSSK vystavuje klasické faktúry pre zdaniteľné osoby a nezdaniteľné právnické osoby, ktoré ich potrebujú pre účely účtovníctva a daní.
 • cestovný lístok na vnútroštátnu prepravu osôb obsahuje základnú sadzbu DPH (20%). Medzinárodná preprava osôb je oslobodená od DPH.

Kde a ako môžete požiadať o vystavenie plnohodnotnej faktúry

 • o vystavenie faktúry môžete požiadať hneď po nákupe lístka v pokladnici Železničnej spoločnosti Slovensko (okrem zmluvných predajcov) a po vyplnení tlačiva Identifikačné údaje na vyhotovenie faktúry,
 • ak už ste lístok použili na cestovanie, môžete o vystavenie faktúry požiadať alebo v pokladnici alebo vyplnené tlačivo aj s originálom lístka poslať priamo na adresu Železničná spoločnosť Slovensko, Rožňavská 1, 832 72 Bratislava,
 • ak ste využili internetový cestovný doklad alebo SMS lístok, prosíme okrem tlačiva s identifikačnými údajmi doložiť potvrdenie o zakúpení SMS lístka alebo vytlačený internetový lístok. Požiadať o plnohodnotnú faktúru môžete v pokladniciach alebo na uvedenej poštovej adrese,
 • o plnohodnotnú faktúru je možné požiadať aj pri využití služieb Kuriér alebo Interkuriér,
 • plnohodnotnú faktúru vám spolu s originálom cestovného dokladu pošleme do 15 dní.
^ Hore