BEZKONTAKTNÉ ČIPOVÉ KARTY

Cestovné lístky na BČK

Kde získate BČK

 • v ktorejkoľvek pokladnici ZSSK okrem zmluvných predajcov

Čo potrebujete

 • o vydanie BČK môžete požiadať prostredníctvom tlačiva, ktoré je dostupné v pokladniciach ZSSK. Tlačivo vyplňte prosím na mieste (meno a priezvisko uveďte bez akademických titulov),
 • pripravte si prosím preukaz totožnosti a fotografiu s rozmermi 3 x 3,5 cm (kliknite prosím na ďalšie informácie),
 • po zaplatení vám pokladník vystaví daňový doklad z elektronického zariadenia – „Cestovný lístok – nárok na zľavu”, ktorý je potrebné si uschovať pre prípad nefunkčnosti BČK a uplatnenia si následnej reklamácie BČK,
 • BČK vám vydáme do jedného mesiaca. Integrované cestovné lístky a SeniorPas je možné využívať len s kartou (teda až po jej vydaní),
 • pri preberaní BČK prosím predložíte pokladníkovi daňový doklad alebo písaný cestovný lístok, na ktorý zapíše číslo vydanej BČK.

Ako dlho platí BČK

 • BČK ako elektronický nosič platí 10 rokov od vydania, platnosť je zapísaná len v čipe BČK,
 • platnosť konkrétneho lístka je zapísaná len v čipe, závisí od zvoleného lístka.

Cena za BČK

 • 5 €

Odlišnosti

 • na BČK vydanú ZSSK nie je možné aktivovať službu elektronickej peňaženky (s takouto kartou sa nedajú kupovať elektronické cestovné lístky v kombinovaných označovačoch na staniciach alebo vo vozidlách MHD a prímestských autobusoch),

Strata, odcudzenie, poškodenie, zmena údajov

 • v prípade straty či odcudzenia BČK môžete požiadať o zablokovanie a vystavenie náhradnej BČK, žiadosť o vydanie novej, respektíve náhradnej BČK si uplatníte v pokladnici oprávnenej na prijímanie objednávok na výdaj BČK. Vydanie novej BČK vám ZSSK zabezpečí za poplatok 5 €. Predplatný cestovný lístok Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji možno využiť len s BČK.
 • platnosť náhradnej BČK a zákazníckej ponuky bude zhodná s platnosťou pôvodnej BČK a zákazníckej ponuky,
 • o zablokovanie BČK môžete bezplatne požiadať na telefónnom čísle Kontaktného centra 18 188. Nahláste prosím vaše údaje (meno a priezvisko, dátum narodenia, druh zákazníckej ponuky vo forme BČK a miesto prevzatia BČK). Zablokovanie nie je zabezpečené ihneď,
 • údaje vytlačené na BČK nie je možné meniť. Možná je len zmena údajov v čipe BČK (zmena čísla OP, doplnenie priezviska). O zmenu počas platnosti BČK môžete požiadať v ktorejkoľvek pokladnici ZSSK oprávnenej na prijatie objednávky na vydanie BČK. Zmenu priezviska je možné riešiť dvoma spôsobmi – výmenou  BČK za poplatok 5 € alebo doplnením druhého priezviska do čipu BČK bez poplatku. V obidvoch prípadoch je potrebné vypísané a podpísané tlačivo Žiadosť o zmenu údajov na BČK odovzdať pokladníkovi.

Tip ZSSK

 • ak chcete vedieť, či si už vašu BČK môžete prevziať vo vami zvolenej pokladnici ZSSK, volajte Kontaktné centrum na číslo 18 188 (číslo je dostupné aj zo zahraničia vo formáte +421 24 48 58 188), prípadne mailujte na adresu info@remove-this.slovakrail.sk

^ Hore