SLUŽBY PRE PODNIKATEĽOV A ORGANIZÁCIE

MAXI KLASIK
neobmedzené cestovanie

Daruj cestu
vlakom

Bezhotovostný
platobný styk

Priestor
na vašu reklamu

Preprava
vašich zásielok

Váš tovar
v zákazníckych centrách

Mimoriadne
prepravy

Serviscentrum
služby pre železnice

Výkony
rušňovodičov

Ďalšie služby
a povinné zverejňovanie

^ Hore