AKO OBJEDNAŤ MIMORIADNU PREPRAVU - NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

1. Kam je možné zaslať objednávku/dopyt?

Originál objednávky je potrebné zaslať, resp. osobne doručiť na adresu:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Sekcia marketingu
Oddelenie obchodu a mimoriadnych prepráv
Rožňavská 1,
832 72 Bratislava

Originál objednávky musí obsahovať okrem samotnej špecifikácie všetky fakturačné údaje (obchodné meno, IČO, IČ DPH, IBAN, korešpondenčnú adresu, telefonický a e-mailový kontakt).

2. Koľko stojí mimoriadny vozeň / vlak?

Každá cena je kalkulovaná osobitne ako zmluvná cena. Pre jej stanovenie je potrebné rozlišovať o aký vozeň máte záujem, aká je Vaša nástupná a cieľová stanica, v prípade medzinárodnej prepravy aj vyžiadanie cenovej ponuky od partnerskej železnice, ako dopravcu a pod.. Ponuku sa snažíme prispôsobiť každému zákazníkovi na mieru, podľa predstáv a ponúkanej kapacity. Tieto služby nepodliehajú štátnej dotácii, preto zákazník uhrádza všetky s tým súvisiace úkony.  Pridanie mimoriadneho vozňa na pravidelný vlak je limitované technickými parametrami vlaku.

3. Kedy najneskôr môžem zaslať objednávku?

Mimoriadnu prepravu je potrebné objednať čo najskôr, minimálne však:

  • mimoriadny vozeň v rámci Slovenskej republiky minimálne 7 pracovných dní pred prepravou
  • mimoriadny vozeň v medzinárodnej preprave minimálne 15 pracovných dní pred prepravou
  • vedenie mimoriadneho vlaku v rámci Slovenska minimálne 1 mesiac pred prepravou
  • vedenie medzinárodného mimoriadneho vlaku minimálne 1 mesiac pred prepravou, záleží od destinácie, odporúčaná doba je 3 mesiace pred prepravou. 

Prijatie objednávky ešte neznamená jej schválenie a realizáciu. Samotná realizácia mimoriadnej prepravy je závislá od prevádzkových a technologických možností železničnej prevádzky. Všetky atribúty zamýšľanej mimoriadnej prepravy konzultujeme s objednávateľom.

4. Viete nám zabezpečiť aj občerstvenie, alebo si máme zabezpečiť vlastné?

V pravidelnom vlaku, kde je radený reštauračný vozeň, Vám vieme zabezpečiť občerstvenie prostredníctvom zmluvného partnera Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.. Pri vedení mimoriadneho vlaku pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s.  catering zabezpečuje zmluvný partner, ale máte možnosť zabezpečiť si aj vlastný catering. 

5. Je možné zastaviť vlak aj v stanici, v ktorej pravidelne nestojí?

Áno, takmer vo všetkých prípadoch Vám vieme zabezpečiť zastavenie pravidelného vlaku vo Vami zvolenej stanici. Táto služba je spoplatnená v zmysle Prepravného poriadku Železničnej spoločnosti Slovensko.

Čo by ste mali ešte vedieť?

  • Všetky mimoriadne prepravy je možné realizovať iba z vozového parku, ktorý má Železničná spoločnosť  Slovensko k dispozícii alebo vie zabezpečiť (prenajať) od iného dopravcu.
  • Každá mimoriadna preprava (mimoriadny vozeň, vedenie mimoriadneho vlaku, mimoriadne zastavenie a pod.) je osobitným obchodom, zmluvou v zmysle § 269 a násl. Obchodného zákonníka SR.  
  • Stornovanie mimoriadnej prepravy je možné najneskôr tri pracovné dni pred plánovanou mimoriadnou prepravou.
  • Doba splatnosti faktúr je 14 dní.

Dokumenty na stiahnutie

^ Hore