STRATY A NÁLEZY

Straty a nálezy

Každý rok vo vlakoch evidujeme tisícky prípadov zabudnutých vecí, ktoré majú približne 50% úspešnú návratnosť k majiteľom. Preto sa pri vystupovaní z vlaku uistite, že máte všetky svoje veci pri sebe.

Ak ste niečo zabudli alebo stratili...

  • volajte prosím Kontaktné centrum (telefónne číslo 18 188), prípadne mailujte na adresu info@remove-this.slovakrail.sk. Čím skôr sa budete informovať, tým je šanca na úspech väčšia. Nájdený predmet môžeme na požiadanie majiteľa dopraviť na stanicu, ktorú má v dosahu,

Ak ste našli opustenú batožinu alebo vec...

  • odovzdajte ju prosím nášmu zamestnancovi (vlakvedúcemu, osobnému pokladníkovi, prípadne pracovníkovi Zákazníckeho centra) alebo to ohláste Železničnej polícii,

Je táto služba spoplatnená?

  • pátranie po veci je spoplatnené (3 €),
  • poplatok za úschovu: 2 € za kus a každý začatý deň alebo 6 € za kus a každý začatý týždeň. Maximálna výška poplatku je 15 € za kus,
  • poplatok za poslanie nájdenej veci do stanice podľa výberu cestujúceho predstavuje 3 € za každú položku,
  • platba je možná iba v hotovosti.

Čo sa stane, ak sa nikto neprihlási?

  • zberňa nálezov sa nachádza v Košiciach a Trnave. Ak sa do určitého času majiteľ neprihlási, sú potom nájdené či stratené veci predmetom verejnej dražby.
^ Hore