BEZPLATNÉ PARKOVANIE

  • možnosť rezervovať si k lístku do 1. triedy alebo na vlak InterCity kúpenému cez internet

Bratislava

Trnava

Žilina

Poprad

Kto môže využiť ponuku

  • bezplatné parkovanie poskytujeme k vnútroštátnym i medzinárodným spiatočným cestovným lístkom zakúpeným cez internet do 1. triedy a triedy 1PLUS (v IC vlakoch aj do 2. triedy),
  • ponuku môžete využiť aj k cestovným lístkom s lôžkami Single, Double alebo Tourist, a to aj v prípade, ak využívate zvýhodnené cestovné SLOVAK EXPRES alebo EUROPA EXPRES) alebo pri kombinácii rôznych lístkov pri ceste tam a späť (napríklad na cestu tam môžete využiť nočný vlak s lôžkom Single, Double alebo Tourist a na cestu späť denný vlak s lístkom do 1. triedy alebo na cestu tam denný vlak s lístkom do 1. triedy a na cestu späť lístok SLOVAK EXPRES s lôžkom Single, Double alebo Tourist),
  • ponuku je možné využiť aj k lístku MAXI KLASIK, ak si zakúpite cez internet miestenku do 1. triedy,
  • bezplatne môžete parkovať počas trvania vašej cesty, teda od odchodu vlaku na cestu tam až do príchodu vlaku na cestu späť. Samozrejme, k tomuto času pridáme nevyhnutnú časovú rezervu na zaparkovanie auta a prestup medzi autom a vlakom. Maximálna doba parkovania však nemôže presiahnuť 48 hodín,
  • počet parkovacích miest je limitovaný,
  • ponuku nie je možné využiť pri zakúpení lístkov do 1. triedy na EC vlaky do Maďarska a nočný vlak EN 476/477 Metropol (trasa Budapešť - Praha), keďže na tieto vlaky nie sú k dispozícii lístky (respektíve lôžkové lístky Single, Double alebo Tourist) cez internet.

Ako si objednať miesto

  • Miesto na parkovanie si prosím rezervujte na Kontaktnom centre ZSSK (tel. č. 18 188),
  • Kontaktné centrum vám pošle parkovaciu kartu emailom, kartu je potrebné vytlačiť a umiestniť na viditeľnom mieste pod predným sklom automobilu
  • Požiadavku cestujúceho na vydanie parkovacej karty v čase kratšom ako 30 minút pred odchodom vlaku z nástupnej stanice už nestihneme vybaviť.
^ Hore