ZMLUVA O DOPRAVNÝCH SLUŽBÁCH VO VEREJNOM ZÁUJME

Predmetom Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme pri prevádzkovaní osobnej dopravy na dráhe je záväzok, ktorým sa dodávateľ Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. zaväzuje poskytnúť objednávateľovi Slovenskej republike výkon železničných (vrátane náhradných cestných) dopravných služieb v osobnej doprave za určené ceny, ktoré by z hľadiska svojich obchodných záujmov neposkytoval vôbec alebo neposkytoval v požadovanom rozsahu a záväzok Slovenskej republiky poskytnúť dodávateľovi za tieto výkony úhradu straty.

Zmluva sa vzťahuje na všetky vnútroštátne a medzinárodné osobné dopravné služby uskutočňované dodávateľom vlakmi osobnej dopravy, ktoré majú minimálne jednu zastávku na území Slovenskej republiky vrátane vlakov kategórie SC a EC.

Plné znenie zmluvy

Zmluva o výkonoch vo verejnom záujme pri prevádzkovaní osobnej dopravy na dráhe na roky 2011 - 2020

^ Hore