ARCHÍV VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

*ENS - elektronický nákupný systém

Archív vyhlásení verejných obchodných súťaží v ENS

Vyhlásenia verejných
obchodných súťaží v ENS

Vyhlásenia verejných
obchodných súťaží v ENS

Vyhlásenia verejných
obchodných súťaží v ENS

Vyhlásenia verejných
obchodných súťaží v ENS

Vyhlásenia verejných
obchodných súťaží v ENS

Vyhlásenia verejných
obchodných súťaží v ENS

Vyhlásenia verejných
obchodných súťaží v ENS

Vyhlásenia verejných
obchodných súťaží v ENS

Vyhlásenia verejných
obchodných súťaží v ENS

Vyhlásenia verejných
obchodných súťaží v ENS

Vyhlásenia verejných
obchodných súťaží v ENS

Vyhlásenia verejných
obchodných súťaží v ENS

Archív vyhodnotení verejných obchodných súťaží v ENS

Výsledky verejných
obchodných súťaží v ENS

Výsledky verejných
obchodných súťaží v ENS

Výsledky verejných
obchodných súťaží v ENS

Výsledky verejných
obchodných súťaží v ENS

Výsledky verejných
obchodných súťaží v ENS

Výsledky verejných
obchodných súťaží v ENS

Výsledky verejných
obchodných súťaží v ENS

Výsledky verejných
obchodných súťaží v ENS

Výsledky verejných
obchodných súťaží v ENS

Výsledky verejných
obchodných súťaží v ENS

Výsledky verejných
obchodných súťaží v ENS

Výsledky verejných
obchodných súťaží v ENS

Archív vyhlásení prieskumov trhu v ENS

Vyhlásenia prieskumov
trhu v ENS

Vyhlásenia prieskumov
trhu v ENS

Vyhlásenia prieskumov
trhu v ENS

Vyhlásenia prieskumov
trhu v ENS

Vyhlásenia prieskumov
trhu v ENS

Vyhlásenia prieskumov
trhu v ENS

Vyhlásenia prieskumov
trhu v ENS

Vyhlásenia prieskumov
trhu v ENS

Vyhlásenia prieskumov
trhu v ENS

Vyhlásenia prieskumov
trhu v ENS

Archív vyhodnotení prieskumov trhu v ENS

Vyhodnotenia prieskumov
trhu v ENS

Vyhodnotenia prieskumov
trhu v ENS

Vyhodnotenia prieskumov
trhu v ENS

Vyhodnotenia prieskumov
trhu v ENS

Vyhodnotenia prieskumov
trhu v ENS

Vyhodnotenia prieskumov
trhu v ENS

Vyhodnotenia prieskumov
trhu v ENS

Vyhodnotenia prieskumov
trhu v ENS

Vyhodnotenia prieskumov
trhu v ENS

Vyhodnotenia prieskumov
trhu v ENS

Archív vyhlásení verejných obchodných súťaží mimo ENS

Vyhlásenia verejných
obchodných súťaží mimo ENS

Vyhlásenia verejných
obchodných súťaží mimo ENS

Vyhlásenia verejných
obchodných súťaží mimo ENS

Vyhlásenia verejných
obchodných súťaží mimo ENS

Vyhlásenia verejných
obchodných súťaží mimo ENS

Vyhlásenia verejných
obchodných súťaží mimo ENS

Vyhlásenia verejných
obchodných súťaží mimo ENS

Vyhlásenia verejných
obchodných súťaží mimo ENS

Vyhlásenia verejných
obchodných súťaží mimo ENS

Archív vyhodnotení verejných obchodných súťaží mimo ENS

Vyhodnotenia verejných
obchodných súťaží mimo ENS

Vyhodnotenia verejných
obchodných súťaží mimo ENS

Vyhodnotenia verejných
obchodných súťaží mimo ENS

Vyhodnotenia verejných
obchodných súťaží mimo ENS

Vyhodnotenia verejných
obchodných súťaží mimo ENS

Vyhodnotenia verejných
obchodných súťaží mimo ENS

Vyhodnotenia verejných
obchodných súťaží mimo ENS

Vyhodnotenia verejných
obchodných súťaží mimo ENS

Vyhodnotenia verejných
obchodných súťaží mimo ENS

Zmeny podmienok verejných obchodných súťaží

Zmeny podmienok VOS
v roku 2013

Zmeny podmienok VOS
v roku 2006

Zákazky

Zákazky vyhlásené
v roku 2014

Zákazky
vyhlásené v roku 2013

Výzvy na predkladanie ponúk

Výzvy na predkladanie
ponúk za rok 2011

Výzvy na predkladanie
ponúk za rok 2010

Výzvy na predkladanie
ponúk za rok 2008

Výzvy na predkladanie
ponúk za rok 2007

Výzvy na predkladanie
ponúk za rok 2006

Výzvy na predkladanie
ponúk za rok 2005

Iné

Používanie ležadlových vozňov
/ vysvetlenie

Plánované obstarávanie
v rokoch 2011 a 2010

Oznámenia o výsledku
podprahových metód

Archív zmlúv a objednávok

Zmluvy zverejnené na portáli
CRZ (centrálny register zmlúv)

Zmluvy a objednávky
do roku 2011

^ Hore