Vybrané časti súťažných podkladov pre spracovanie ponuky:

Súbory na stiahnutie:

Zariadenia a tlačiarne pre predajné a prevádzkové IS spolu s príslušenstvom a s dodaným SW na ich správu v prostredí Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.

Poskytovanie ubytovacích a pohostinských služieb v osobných vozňoch špeciálnej stavby

Dodanie produktov a poskytovanie služieb pre riešenie informačných systémov a aplikácií na infraštruktúre Oracle

Brzdové obloženie pre ŽKV

Opravy osobných vozňov radu Bdt a vložených vozňov radu 063

Dodanie brzdových klátikov

Archív zverejnených vybraných častí súťažných podkladov

Archív zverejnených vybraných
častí súťažných podklado

 
 

 
 

 

 

^ Hore