POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ PODĽA ZÁKONA

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) prevádzkuje osobnú železničnú dopravu. Pred tým, než požiadate o sprístupnenie informácií podľa Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií), prečítajte si, prosím, nasledovné informácie, ktoré Vám môžu pomôcť jednoduchšie dosiahnuť Váš cieľ.

 • V prípade, že sa Vaše otázky týkajú železničnej infraštruktúry (staníc, tratí), prosím, kontaktuje Železnice Slovenskej republiky.
 • Ak sa Vaša otázka vzťahuje na nákladnú železničnú dopravu, prosím, kontaktuje Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia.
 • Pokiaľ hľadáte informácie o cestovaní vlakom (napríklad o cestovnom poriadku, cenách, zľavách, aktuálnej prevádzkovej situácii či radení vlakov), prosím, obráťte sa na kontaktné centrum ZSSK (nonstop na tel. č. 18 188 alebo e-mailom na info@remove-this.slovakrail.sk) – Vaša otázka bude vybavená rýchlejšie, než keby ste žiadali o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
 • Ak máte záujem podať petíciu, sťažnosť alebo pripomienku k cestovnému poriadku, prosím, kliknite na podrobnejšie informácie.

  

Žiadosť o informáciu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) musí obsahovať

 • meno a priezvisko/názov obchodné meno žiadateľa
 • adresa pobytu/sídlo žiadateľa
 • obsah požadovanej informácie
 • požadovaný spôsob sprístupnenia informácie (poštou, e-mailom, telefonicky, faxom, osobne)

  

Žiadosť o informáciu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) môžete podať

 • elektronicky na adresu: zsskok@remove-this.slovakrail.sk
 • písomne na adresu: 
  Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
  odbor komunikácie
  Rožňavská 1
  832 72 Bratislava 3
 • osobne do podateľne ZSSK, Rožňavská 1, Bratislava (počas prac. dní v čase 08:00 – 12:00)
 • ústne v podateľni ZSSK, Rožňavská 1, Bratislava (počas prac. dní v čase 08:00 – 12:00)
 • telefonicky na telefónnom čísle: 02/2029 2143

  

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií)

Aktuálne platné znenie zákona č. 211/2000 Z. z. nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/211/

Dokumenty na stiahnutie

 

 

Osobné údaje spracúvame v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac informácií nájdete tu.

  

^ Hore