PROJEKTY OPD 2007-2013

Primárnym zdrojom pre "europrojekty" Železničnej spoločnosti Slovensko v období 2007 - 2013 bol sektorový operačný program s názvom Operačný program Doprava (OPD),

Veľké projekty

  1. EUROPROJEKT 1 - Prostredníctvom prvého projektu ZSSK získala 32 ucelených vlakových súprav pre dieselovú aj elektrickú prevádzku. Zabezpečených bolo 12 dieselmotorových, 10 elektrických poschodových, 10 netrakčných poschodových súprav a 2 rušne, ktoré môžu jazdiť až pod troma rôznymi napájacími sústavami.
    Názov projektu:
    Projekt obnovy parku železničných koľajových vozidiel Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. pre prímestskú a medziregionálnu verejnú železničnú osobnú dopravu SR
  2. EUROPROJEKT 2 - V rámci rozvoja integrovaných dopravných systémov v regióne Bratislava a Košice bolo týmto projektom zaobstaraných 20 dieselových a 9 elektrických poschodových súprav.
    Názov projektu:
    Mobilné prostriedky pre prímestskú a regionálnu železničnú osobnú dopravu v rámci IDS

Menšie projekty

^ Hore