Nástroj na prepájanie Európy (CEF)

Projekt implementácie technickej
interoperability pre TAP TSI

Dodanie a inštalácia systému ETCS
do hnacím dráhových vozidiel radu 361 ZSSK

 
 

 
 

^ Hore