ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO - AKO NÁS ROZOZNÁTE

  • realizujeme v priemere 1497 vlakových spojov denne

  • prevádzkujeme dopravu v 69 zo 79 okresov Slovenska

  • zastavujeme v 698 staniciach a zastávkach na území Slovenska

(Údaje sú aktualizované k 10. júnu 2018 a zahŕňajú sezónne vlaky)

VLASTNÍCKE VZŤAHY

  • Zakladateľom a stopercentným vlastníkom akcií Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. (ZSSK) je Slovenská republika,
  • Práva štátu ako akcionára ZSSK vykonáva zo zákona Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Sídlo

  • Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3

IČO

  • 35 914 939

DIČ

  • 20 219 200 76

Profil v obchodnom registri

Dokumenty na stiahnutie

^ Hore