Zákaznícke podania

  • Nesplnili sme naše povinnosti?
  • Máte návrh na zlepšenie?

Môžete sa na nás obrátiť.

Na zákaznícke podania odpovedáme písomne do 30 pracovných dní, v prípade petícií alebo opakovaných či závažných podaní do 60 dní.

Podania, reklamácie,
kontaktné informácie

 
 

 
 

 
 

^ Hore