Kompenzácie vo vnútroštátnej preprave

Z prepravnej zmluvy uzatvorenej so Železničnou spoločnosťou Slovensko vám vznikajú práva a nároky, ktoré si môžete uplatniť.

Meškanie vlaku

Ak vlak, ktorý plánujete použiť, mešká 5 a viac minút, ide len po časti trasy alebo vôbec nejde, máte viacero práv. V pokladnici alebo vo vlaku si však prosím včas vyžiadajte potvrdenie o vzniku udalosti.

 • ak nechcete cestovať: môžete v nástupnej, prestupnej alebo nácestnej stanici vrátiť váš cestovný lístok a zaplatené cestovné (respektíve neprecestovanú časť) dostanete späť bez storno poplatku,
 • ak chcete v ceste pokračovať: z nástupnej, prestupnej alebo nácestnej stanice vás prepravíme bez doplatku tou istou alebo aj inou trasou, ak je potrebné aj vlakom vyššej kategórie (vlakmi SC, EC a IC v prípade, že ide o posledné možné spojenie na docestovanie do cieľovej stanice),
 • ak sa chcete z cesty vrátiť: z prestupnej alebo nácestnej stanice vás najbližším vlakom bezplatne prepravíme späť do nástupnej stanice a na vašu žiadosť vám vrátime celé cestovné,
 • ak ste nečakane (bez informácie o dĺžke meškania) uviazli na ceste a nemôžeme vás prepraviť do cieľa v ten istý deň: poskytujeme pomoc s preukázanými výdavkami:
  • náhrada nákladov na informovanie osôb, ktoré vás očakávali, a preukázaných nákladov na hotelové ubytovanie do 20 €,
  • náhrada nákladov na použitie iného verejného dopravného prostriedku, prípadne taxislužby (ak už nie je verejná doprava k dispozícii) do 10 €,
  • celková suma náhrady nemôže presiahnuť výšku zaplateného cestovného.
 • v prípade meškania vlaku EC alebo SC nad 60 minút: ak ste si kúpili lístok bez vedomosti, že vlak mešká, vraciame sumu zaplateného EC príplatku respektíve vo vlaku SC sumu 2 €.

Nárok na náhradu škody je potrebné uplatniť si do 12 mesiacov od uplynutia platnosti cestovného lístka. Železničná spoločnosť Slovensko ako dopravca nezodpovedá za meškania a odrieknutia vlakov vyvolaných vonkajšími okolnosťami – napríklad prírodné katastrofy, nehody na trati, policajné opatrenia, použitia záchrannej brzdy cestujúcimi, včas oznámenými stavebnými prácami na trati, vopred ohláseným štrajkom.

Miestenky

Ublíženie na zdraví, poškodenie vecí

 • za zranenie pri udalosti v súvislosti so železničnou prevádzkou počas vášho pobytu v železničných vozňoch alebo pri nastupovaní a vystupovaní môžete žiadať odškodnenie. Nezodpovedáme za škodu, ak úraz spôsobili iné osoby alebo okolnosti nesúvisiace so železničnou prevádzkou, ktorým sme nemohli napriek úsiliu zabrániť. V prípade zranenia nesieme zodpovednosť aj za stratu alebo poškodenie batožiny alebo zvieraťa zraneného cestujúceho. Zodpovedáme tiež za batožinu alebo bicykel umiestnenú v pojazdnej úschovni batožín. Bezprostredne po udalosti je potrebné spísať zápis so zamestnancom Železničnej spoločnosti Slovensko na špeciálnom tlačive.
 • ak si uplatňujete odškodnenie za poškodenie vozidla pri preprave autovlakom na trase Bratislava - Humenné prosím kliknite na podrobnejšie informácie.

Ako uplatniť nárok

 • návratky alebo náhrady škody je možné uplatniť v ktorejkoľvek pokladnici Železničnej spoločnosti Slovensko (okrem zmluvných predajcov) alebo písomne na adrese Železničná spoločnosť Slovensko, Oddelenie zákazníckych podaní, reklamácie, Rožňavská 1 (pracovisko Žabotova 12), 832 72, Bratislava,
 • potrebné je uviesť meno, priezvisko, presnú adresu, predmet a dôvod podania, dodať originály cestovných lístkov, pri uplatnení náhrady škody treba uviesť aj dôvod podania žiadosti a predložiť oznámený vznik udalosti, doklad o poskytnutí prvej zdravotníckej pomoci, zaplatení úhrady za ubytovanie alebo použitie iného verejného dopravného prostriedku,

Podrobné ustanovenia nájdete v Prepravnom poriadku ZSSK.

^ Hore