PRÁVA, PODNETY, KOMPENZÁCIE A SPRÁVY O KVALITE

Možnosti kompenzácie
s vnútroštátnym lístkom

Možnosti kompenzácie
s lístkom na vlak InterCity

Možnosti kompenzácie
s medzinárodným lístkom

Podávanie
podnetov a sťažností

Imobilní
cestujúci

Viac informácií
o nariadení č. 1371/2007/ES

 

^ Hore