Dozorná rada Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.

Ing. Peter
BARTALOS

predseda

Ing. Ivan ČERNEGA
člen

Peter CIBULA, Mgmt.
člen

Peter DUBOVSKÝ
člen

Jozef HLAVATÝ
člen

Informácie

  • Dozorná rada Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti.
  • Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.
  • Má 6 členov.
^ Hore