NETIKETA - PRAVIDLÁ DISKUSIE NA PROFILOCH ZSSK NA SOCIÁLNYCH SIETIACH

Ako sa správam v diskusii na profile ZSSK?

Rešpekt a férovosť
Úctivý tón a férovosť sú nevyhnutnou súčasťou dobre fungujúcej spoločnosti a základom konštruktívnej diskusie. Prosíme Vás, aby ste rešpektovali odlišné názory ostatných užívateľov v diskusii.

Autorské práva
Prosíme Vás, aby ste na profile ZSSK uverejňovali iba obsah, ktorý vlastníte alebo máte práva na jeho používanie. ZSSK nenesie žiadnu zodpovednosť za práva duševného vlastníctva, vzťahujúce sa na obsah, ktorý nám bol odoslaný.

Čo nepoužívam v diskusii na profile ZSSK?

Rasizmus a diskriminácia
Príspevky, ktoré obsahujú rasistické, sexistické, antisemitské komentáre, urážajú náboženstvo či sexuálnu identitu a zahŕňajú obsah, ktorý kohokoľvek globálne odsudzuje za príslušnosť k určitej skupine (národnosť, náboženstvo, politická príslušnosť atď.), budú odstránené z dôvodu ochrany našich užívateľov. Odstránené budú aj odkazy, ktoré takýto obsah zobrazujú.

Urážky a nadávky
Urážky, obscénne slová, vulgarizmy, hrubé slová a dvojzmyselné termíny komplikujú samotnú diskusiu, preto nebudú v žiadnom prípade tolerované. Nenávistné príspevky, obsahujúce urážky a nadávky akéhokoľvek druhu, budú vymazané. Rovnako budú odstránené aj príspevky, ktoré sú nevhodné a urážlivé voči maloletým osobám alebo ktoré môžu byť takto interpretované.

Spam a reklama
Na profile ZSSK nie je priestor pre žiaden druh reklamy, a to vrátane politickej či skrytej reklamy. Bez súhlasu ZSSK nie je povolené na profile ZSSK uverejňovanie odkazov na iné stránky s výnimkou stránok v správe ZSSK. Diskusiu na profile ZSSK nie je vhodné narúšať opakujúcimi sa komentármi a komentármi, ktoré priamo nesúvisia s témou príspevku. Príspevky, porušujúce ktorékoľvek z uvedených pravidiel, budú odstránené.

Porušovanie osobných práv
Prosíme Vás, aby ste rešpektovali súkromie užívateľov a neuverejňovali obsah s osobnými informáciami iných osôb a fotografie zákazníkov alebo zamestnancov ZSSK. Pre Vašu vlastnú ochranu nevkladajte do komentárov žiadne osobné údaje, ako napríklad vaše zákaznícke číslo, e-mailovú adresu, telefónne číslo atď. a kontaktné informácie odosielajte iba priamo prostredníctvom správ.

V prípade porušenia uvedených pravidiel bude užívateľovi dočasne zablokovaný prístup do diskusie na profile ZSSK a pri opakovaných porušovania pravidiel bude prístup na profil ZSSK natrvalo zablokovaný.

Ceníme si Vaše názory a postrehy. Snažíme sa čo najrýchlejšie a plnohodnotne odpovedať na všetky relevantné otázky a nebránime sa ani konštruktívnej kritike. Vyhradzujeme si však právo nereagovať a prípadne aj zablokovať prístup do diskusie na profile ZSSK tým užívateľom, ktorí porušujú pravidlá sociálnej siete.

Ďakujeme, že dodržiavate pravidlá, vďaka ktorým sa na FB profile ZSSK všetci cítime príjemne.

FB tím ZSSK

INFORMÁCIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

^ Hore