PRAVIDLÁ, KTORÝMI SA RIADIME

Prepravný
poriadok

Prepravný poriadok
IC vlakov

Obchodné podmienky
e-shopu a Kreditného konta

Obchodné podmienky
SMS lístkov

Zmluva o dopravných
službách

Etický
kódex

Integrovaný
manažérsky systém

Ochrana osobných
údajov (GDPR)

Pravidlá diskusie na profiloch
ZSSK na sociálnych sietiach

Štatút súťaží
na Facebooku

Medzinárodné prepravné
dokumenty

Prepravný poriadok
IDS BK

Prepravný poriadok
ŽRIDS

Podmienky poskytovania
prístupu do siete Internet

^ Hore