Predaj nehnuteľného majetku

Areál rušňového depa Trnava

 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. plánuje odpredať nehnuteľný a hnuteľný majetok vo vlastníctve spoločnosti v areáli Rušňového depa Trnava, k.ú. Trnava. 

Bližšie informácie o podmienkach odpredaja poskytne záujemcom Ing. Jozefína Čerňanová na telefónnom čísle 02/2029 7197, e-mail cernanova.jozefina@remove-this.slovakrail.sk.

Fotogaléria

^ Hore