Predaj nepotrebných zásob

Na tejto stránke Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) zverejňuje zoznam nepotrebných zásob, ktoré sú určené na predaj. Bližšie informácie o podmienkach odpredaja poskytne záujemcom kontaktná osoba.

^ Hore