Predaj nehnuteľného majetku

Na tejto stránke Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) zverejňuje nehnuteľný majetok, ktorý je určený na predaj. Bližšie informácie o podmienkach odpredaja poskytne záujemcom kontaktná osoba.

Ponuka nehnuteľného majetku ZSSK

obec

druh/typ

charakteristika

cena bez DPH v €

Kraľovany

nebytový priestor/predaj

Sociálno-prevádzková budova v RD Kraľovany

171 000,00 €

Trnava

areál  

areál RD Trnava

310 000,00 €

^ Hore