KTO SME - AKO NÁS ROZOZNÁTE

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.                       Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3                       IČO: 35 914 939                       DIČ: 20 219 200 76

 

  • Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) je najväčším osobným železničným dopravcom na Slovensku, pričom denne prevádzkuje priemerne 1 518 vlakov denne, z toho 226 diaľkových vlakov a 1 292 regionálnych a prímestských spojov. Zastavuje v 713 staniciach a zastávkach, jazdí na linkách po 2 909 kilometroch tratí vo všetkých regiónoch Slovenska.

 

  • Prioritnú časť majetku ZSSK tvoria koľajové vozidlá (rušne, vozne, ucelené jednotky), rušňové depá a opravovne.

 

  • Stopercentným akcionárom ZSSK je Slovenská republika, akcionárske práva vykonáva prostredníctvom  Ministerstva dopravy a výstavby SR.

 

  • ZSSK vznikla uznesením vlády SR v januári 2005 a je jedným z troch nástupníckych podnikov jednotných železníc na Slovensku.

 

  • Spolu so ZSSK vznikli:

    • Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), ktoré sú prevádzkovateľom správcom železničnej infraštruktúry na území Slovenska.

    • Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. (ZSSK Cargo) poskytuje nákladnú železničnú prepravu orientovanú na potreby a požiadavky štátu aj zákazníkov.

 

 

 

  • Okrem štátnej objednávky firma prevádzkuje IC vlaky ZSSK na linke Bratislava – Košice, ktoré fungujú ako komerčný produkt (bez štátnej dotácie).

 

(Údaje sú aktualizované k januáru 2019 a zahŕňajú sezónne vlaky)

Dokumenty na stiahnutie

^ Hore