KONTAKTNÉ INFORMÁCIE, PODANIA, REKLAMÁCIE

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.                    Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3                    IČO: 35 914 939                    DIČ: 20 219 200 76

 

Kontaktné centrum - informácie o cenách, zľavách, pohybe vlakov

telefón (non-stop): 18 188 (pre volania zo zahraničia +421 24 48 58 188). Cena hovoru sa účtuje podľa aktuálneho cenníka vášho operátora.
e-mail (non-stop): info@remove-this.slovakrail.sk               online chat (8:00 - 20:00): www.zssk.sk               Viac informácií o Kontaktnom centre

 

Zákaznícke podania - sťažnosti, petície, pripomienky, návrhy, pochvaly


Elektronický
formulár podaní

 
 

 
 


  • poštou na adresu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Oddelenie zákazníckych podaní, Rožňavská 1, 832 72  Bratislava 3
  • osobne odovzdaním v podateľni v budove Železničnej spoločnosti Slovensko, Rožňavská 1, Bratislava, ktorá vám potvrdí prijatie vašej sťažnosti

Na zákaznícke podania odpovedáme písomne do 30 pracovných dní, v prípade petícií alebo opakovaných či závažných podaní do 60 dní.

Reklamácia z vnútroštátneho cestovného dokladu

REKLAMÁCIA VNÚTROŠTÁTNA
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
Rožňavská 1 (pracovisko Žabotova 12)
832 72 Bratislava 3
reklamacie@remove-this.slovakrail.sk

Viac informácií o reklamáciách

 

Reklamácia z medzinárodného cestovného dokladu

REKLAMÁCIA MEDZINÁRODNÁ
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
Pri bitúnku 2 (pracovisko Letná 42)
040 01 Košice
reklamacie@remove-this.slovakrail.sk

Viac informácií o medzinárodných reklamáciách

Žiadosť o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

ZÁKON 211/2000 (INFOZÁKON)
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
odbor komunikácie
Rožňavská 1
832 72 Bratislava 3
zsskok@slovakrail.sk

Viac informácií o podávaní žiadosti podľa Zákona číslo 211/2000 Z.z.

 

Kontakt pre médiá

HOVORCA
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Tomáš Kováč
Rožňavská 1
832 72  Bratislava 3
tel.: 02/20 29 7015, 0904/875 396
hovorca@remove-this.slovakrail.sk
kovac.tomas@remove-this.slovakrail.sk

Viac informácií pre médiá

 

Upozornenie na porušenie Etického kódexu

ETICKÝ KÓDEX
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Rožňavská 1
832 72 Bratislava 3

Viac informácií o Etickom kódexe

 

Ochrana osobných údajov

osobneudaje@remove-this.slovakrail.sk

Viac informácií o ochrane osobných údajov

 

Tip na článok do zamestnaneckého časopisu ZSSK Ozveny

OZVENY
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
Pri bitúnku 2
040 01 Košice
ozveny@remove-this.slovakrail.sk

Viac informácií a prehľad vydaní Ozvien

Informácie o otváracích hodinách a službách na našich predajných miestach

Zoznam predajných miest s otváracími hodinami otvoríte kliknutím

^ Hore