KONTAKT

Základné informácie

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3

  • IČO: 35 914 9393
  • DIČ: 20 219 200 76

Ak hľadáte informácie o cenách, zľavách, pohybe vlakov

KONTAKTNÉ CENTRUM
telefón (non-stop): 18 188 (pre volania zo zahraničia +421 24 48 58 188). Cena hovoru sa účtuje podľa aktuálneho cenníka vášho operátora.
e-mail (non-stop): info@remove-this.slovakrail.sk
online chat (8:00 - 20:00): www.zssk.sk

Viac informácií o Kontaktnom centre

Ak chcete podať návrhy k cestovnému poriadku

PRIPOMIENKA K CESTOVNÉMU PORIADKU
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
Pri bitúnku 2
040 01 Košice
cestovny.poriadok@remove-this.slovakrail.sk

Viac informácií o podávaní návrhov

Ak chcete podať reklamáciu z vnútroštátneho cestovného dokladu

REKLAMÁCIA VNÚTROŠTÁTNA
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
Rožňavská 1 (pracovisko Žabotova 12)
832 72 Bratislava 3
reklamacie@remove-this.slovakrail.sk

Viac informácií o reklamáciách

Ak chcete podať reklamáciu či žiadosť o odškodnenie z medzinárodného cestovného dokladu

REKLAMÁCIA MEDZINÁRODNÁ
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
Pri bitúnku 2 (pracovisko Letná 42)
040 01 Košice
reklamacie@remove-this.slovakrail.sk

Viac informácií o medzinárodných reklamáciách

Ak chcete podať sťažnosť, pochvalu alebo návrh

ZÁKAZNÍCKE PODANIE
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Rožňavská 1 (pracovisko Žabotova 12)
832 72 Bratislava 3
info@slovakrail.sk

Ak podávate opakovanú sťažnosť (v prípade nesúhlasu s vybavením pôvodnej sťažnosti) alebo sťažnosť z dôvodu úrazu, postupu zamestnanca ZSSK alebo služieb v reštauračných, lôžkových a ležadlových vozňoch:

ODBOR INŠPEKCIE A KONTROLY
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Rožňavská 1
832 72 Bratislava 3
zsskoik@remove-this.slovakrail.sk

Viac informácií o podávaní podnetov a sťažností

Ak žiadate o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

ZÁKON 211/2000 (INFOZÁKON)
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
odbor komunikácie
Rožňavská 1
832 72 Bratislava 3
zsskok@remove-this.slovakrail.sk

Viac informácií o podávaní žiadosti podľa Zákona číslo 211/2000 Z.z.

Kontakt pre médiá

HOVORCA
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Tomáš Kováč
Rožňavská 1
832 72  Bratislava 3
tel.: 02/20 29 7015, 0904/875 396
hovorca@remove-this.slovakrail.sk
kovac.tomas@remove-this.slovakrail.sk

Viac informácií pre médiá

Ak upozorňujete na porušenie Etického kódexu

ETICKÝ KÓDEX
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Rožňavská 1
832 72 Bratislava 3
zssk.etickykodex@remove-this.slovakrail.sk

Viac informácií o Etickom kódexe

Ak máte otázku alebo podnet týkajúci sa ochrany osobných údajov

osobneudaje@remove-this.slovakrail.sk

Viac informácií o ochrane osobných údajov

Ak chcete poslať tip na článok do zamestnaneckého časopisu ZSSK Ozveny

OZVENY
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
Pri bitúnku 2
040 01 Košice
ozveny@remove-this.slovakrail.sk

Viac informácií a prehľad vydaní Ozvien

Ak chcete podať petíciu podľa Zákona č. 85/1990 o petičnom práve

PETÍCIA
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Odbor inšpekcie a kontroly
Rožňavská 1
832 72 Bratislava 3
zsskoik@remove-this.slovakrail.sk

Viac informácií o podávaní petícií

Ak hľadáte informácie o otváracích hodinách a službách na našich predajných miestach

Zoznam predajných miest s otváracími hodinami otvoríte kliknutím

^ Hore