DUÁLNE VZDELÁVANIE

V spolupráci so Strednou odbornou školou dopravnou v Martine-Priekopa, študijný odbor 2697 K mechanik-elektrotechnik.

4-ročným štúdiom získaš:

 • odborné a praktické vzdelanie, s použitím moderných technológií, ukončené maturitnou skúškou,
 • pracovné návyky, teoretické a praktické zručnosti na pracoviskách ZSSK,
 • prácu v tíme profesionálov a špecialistov ZSSK,
 • po úspešnom ukončení štúdia pracovné miesto a uplatnenie v profesiách ako rušňovodič, elektromechanik, mechanik elektronických zariadení, mechanik a iné, 
 • podnikové štipendium*,
 • odmenu za vyprodukovanú prácu,
 • vlastný zárobok študenta*,
 • príspevok na stravu,
 • príspevok na ubytovanie na internáte,
 • poskytnutie ochranných osobných pracovných pomôcok,
 • príspevok na cestu do školy a na pracovisko praktického vyučovania,
 • bezplatnú lekársku prehliadku,
 • bezplatné psychologické vyšetrenie.

 * Viac informácií ohľadom presných súm získaš na kontaktných tel. číslach.

Prácou v ZSSK získaš:

 • stabilné a zaujímavé zamestnanie v práci, ktorú nemôže robiť každý,
 • hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú,
 • garanciu mesačnej mzdy, s prémiami, príplatkami a mzdovými zvýhodneniami,
 • železničný preukaz na bezplatnú cestu vlakom,
 • výhodné cestovanie do zahraničia,
 • príspevok na dôchodkové sporenie,
 • výhody sociálneho programu ZSSK,
 • bezplatné pravidelné lekárske, vo vymedzených profesiách tiež bezplatné psychologické prehliadky,
 • kariérny rast,
 • bezplatné odborné priebežné vzdelávanie,
 • finančné príspevky (pri narodení dieťaťa, pri náročných životných situáciách, a iné),
 • rekondičné pobyty v rekreačných a kúpeľných zariadeniach.

 Viac informácií ohľadne benefitov získaš na www.zssk.sk v časti kariéra.

Informácie o profesiách, v ktorých nájdeš uplatnenie v ZSSK:

Rušňovodič – riadenie a obsluha hnacieho koľajového vozidla na celom území SR, preprava cestujúcich vo vlakoch osobnej dopravy, monitoring technického stavu riadeného koľajového vozidla, vyhľadávanie prípadných porúch a rozhodovanie o ich oprave a iné.

Elektromechanik – údržba a pravidelná kontrola elektrických častí koľajových vozidiel a strojných zariadení, oprava porúch v silových a ovládacích obvodoch vlakov, pravidelné meranie predpísaných parametrov, komplexné nastavovanie elektronických systémov a iné.

Mechanik elektronických zariadení – vykonávanie náročných i menej náročných technických prác pri diagnostických meraniach, opravách, nastaveniach u elektronických zariadení suvisiacich s vyhľadávaním a odstraňovaním závad. Navrhovanie a vykonávanie konštrukčných zmien na účel zvýšenia ich spoľahlivosti. Nastavovanie požadovaných parametrov s využitím výpočtovej techniky a programového vybavenia a iné.

Mechanik – kontrola a údržba koľajových vozidiel a strojných zariadení po príchode a pred výjazdom na trať, priebežné odstraňovanie porúch, vykonávanie náročných ai menej zložitých opráv koľajových vozidiel, vyrábanie a montáž mechanických častí strojných zariadení, opravy hydraulických a pneumatických celkov a ozubených prevodov a iné.

 

Prihlásenie alebo získanie informácií o duálnom vzdelávaní ZSSK je možné na adrese:

dual@remove-this.slovakrail.sk

 

alebo na:

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

Akadémia odborného vzdelávania

Mgr. Martina Hlavatá

Rožňavská 1

832 72 Bratislava 3

 

alebo na tel. číslach:

+421 2 2029 5163

+421 940 604 972

Dokumenty na stiahnutie

^ Hore