OBJEDNÁVKY ZSSK

Archív objednávok

Objednávky
od 1. januára 2019

Objednávky
od 1. januára 2018

Objednávky
od 1. januára 2017

Objednávky
od 1. januára 2016

Objednávky
od 1. januára 2015

Objednávky
od 1. januára 2014

Objednávky
od 1. januára 2013

Objednávky
od 1. januára 2012

 

Vysvetlivky

  • Dátum - dátum vyhotovenia objednávky
  • Číslo - číslo objednávky
  • Popis - popis objednaného plnenia
  • Hodnota bez DPH - celková hodnota objednaného plnenia bez DPH v sume, ako je uvedená na objednávke alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia
  • Dodávateľ - obchodné meno dodávateľa objednaného plnenia, adresa sídla alebo miesta podnikania dodávateľa, resp. adresa trvalého pobytu fyzickej osoby
  • IČO – IČO dodávateľa ak ho má dodávateľ objednaného plnenia pridelené
  • Podpis - meno, priezvisko a funkcia fyzickej osoby, ktorá podpísala objednávku za Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s.


Obchodné podmienky ZSSK na služby (SK) (EN) (DE).

Obchodné podmienky ZSSK na tovary (SK) (EN) (DE).

Obchodné podmienky ZSSK na stavebné práce (SK) (EN).

^ Hore