FAKTÚRY ZSSK

Archív faktúr

Faktúry
2019

Faktúry
2018

Faktúry
2017

Faktúry
2016

Faktúry
2015

Faktúry
2014

Faktúry
2013

Faktúry
2012

Vysvetlivky

 • Evidenčné číslo faktúry - poradové číslo, pod ktorým je zaevidovaná v SAP po prijatí faktúry, 
 • Popis faktúrovaného plnenia - popis plnenia z faktúry, 
 • Hodnota s DPH v EUR - čiastka z faktúry prepočítaná na EUR, 
 • Číslo objednávky – číslo objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou, 
 • Zmluva – číslo zmluvy podľa interného čísla, ak faktúra súvisí so zmluvou, 
 • Dátum doručenia faktúry - dátum prijatia faktúry, 
 • Názov dodávateľa - obchodné meno dodávateľa (vrátane jeho IČO), ak ho má dodávateľ pridelené, 
 • Adresa - adresa sídla alebo miesta podnikania dodávateľa, resp. adresa trvalého pobytu fyzickej osoby.

Čo obsahuje zoznam za príslušný rok

 • faktúry doručené v predchádzajúcom roku a uhradené v príslušnom roku, ktorú sú však z predchádzajúceho roku,
 • faktúry z príslušného roku, doručené a uhradené v tom roku.

Napríklad zoznam za rok 2018 obsahuje:

 • faktúry doručené v roku 2017 a uhradené v roku 2018, ale sú z roku 2017,
 • faktúry z roku 2018, doručené a uhradené v roku 2018.
^ Hore