ETICKÝ KÓDEX

Dôležitým komunikačným štandardom Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. (ZSSK) je Etický kódex, ktorý sa interne týka nielen zamestnancov ZSSK, ale aj  spoločnosti ako celku  a jej zamestnancov vo vzťahu k zákazníkom, obchodným partnerom, dodávateľom a verejnosti. 

Predstavuje súhrn etických princípov, noriem a požiadaviek, ktoré sú záväzné, konkretizáciu etických hodnôt firmy, jej vízie a poslania. Hlavným cieľom Etického kódexu je zvýšiť morálny štandard správania sa všetkých zamestnancov. Prezentuje etiku a morálnosť ako súčasť firemnej kultúry a jej riadenia.

Dokumenty na stiahnutie

^ Hore