Priamy vozeň / Direct car

Bratislava - Žilina - Košice

(RR 717/EN 443 / cestovný poriadok od 10. decembra 2017 / timetable from 10th December 2017)

stanica/station

príchod/arrival

odchod/departure

Bratislava hl. st.

20:03

Bratislava-Vinohrady

20:09

20:10

Trnava

20:32

20:34

Leopoldov

20:44

20:46

Piešťany

20:56

20:58

Nové Mesto nad Váhom

21:08

21:10

Trenčín

21:24

21:26

Trenčianska Teplá

21:32

21:34

Púchov

21:49

21:51

Považská Bystrica

22:03

22:05

Žilina

22:34

5:00

Vrútky

5:16

5:18

Kraľovany

5:32

5:35

Ružomberok

5:50

5:53

Liptovský Mikuláš

6:11

6:13

Štrba

6:41

6:43

Poprad-Tatry

7:02

7:08

Spišská Nová Ves

7:26

7:28

Margecany

7:53

7:57

Kysak

8:11

8:12

Košice

8:25

Nepremáva 24./25.XII. and 31.XII./1.I. / Not running on 24./25.XII. a 31.XII./1.I.

Košice - Žilina - Bratislava

(EN 442/RR 704 / cestovný poriadok od 10. decembra 2017 / timetable from 10th December 2017)

stanica/station

príchod/arrival

odchod/departure

Košice

22:07

Kysak

22:19

22:21

Margecany

22:35

22:37

Spišská Nová Ves

23:02

23:04

Poprad-Tatry

23:22

23:24

Štrba

23:45

23:46

Liptovský Mikuláš

0:13

0:14

Ružomberok

0:30

0:31

Kraľovany

0:46

0:47

Vrútky

0:59

1:00

Žilina

1:16

5:22

Považská Bystrica

5:50

5:52

Púchov

6:04

6:11

Trenčianska Teplá

6:25

6:27

Trenčín

6:32

6:34

Nové Mesto nad Váhom

6:48

6:50

Piešťany

7:00

7:02

Leopoldov

7:12

7:14

Trnava

7:26

7:28

Bratislava-Vinohrady

7:49

7:49

Bratislava hl. st.

7:57

Nepremáva 24./25.XII. and 31.XII./1.I. / Not running on 24./25.XII. a 31.XII./1.I.

Cestovný poriadok vlaku sa môže meniť. Informáciu si prosím overte vo vyhľadávači na tejto stránke a na Vašom cestovnom lístku.

Timetable is subject to change. Please verify the departure and the arrival of Your train in the search engine and on Your ticket.

^ Hore