NOČNÉ VLAKY

Foto: Dušan Ščepka

Ceny lôžkových a ležadlových lístkov Česká republika - Slovensko

Ležadlový
lístok

v kupé so 4 miestami

9 €

v kupé so 6 miestami

6 €

Lôžkový
lístok

Single (jednomiestne kupé)

42 €

Double (dvojmiestne kupé)

18 €

Triple (trojmiestne kupé)

12 €

Single De Luxe* (jednomiestne kupé, k lístku do 1. triedy)

od 66 €

Double De Luxe* (dvojmiestne kupé, k lístku do 1. triedy)

od 30 €

Tourist De Luxe* (trojmiestne kupé, k lístku do 1. triedy)

od 24 €

Uvedené ceny nezahŕňajú cestovné. Kliknite na informácie o výhodných ponukách cestovného do Českej republiky.

*Lôžkové kupé De Luxe s vlastnou toaletou a sprchou sú k dispozícii na trase Praha - Bratislava - Budapešť a späť.

Lôžkový alebo ležadlový lístok zakúpený v pokladnici je možné vrátiť nasledovne:

  • so stornom 10 % z ceny, najmenej 1 €, ak miesto bolo odrieknuté najneskôr jeden deň pred odchodom vlaku z nástupnej stanice,
  • so stornom 50 % z ceny, najmenej 1 €, ak miesto bolo odrieknuté v deň odchodu, najneskôr do plánovaného odchodu vlaku z nástupnej stanice,
  • ak miesto bolo odrieknuté neskôr alebo nebolo odrieknuté vôbec, návratok sa neposkytuje.

TIP: Ušetrite s ponukou EUROPA EXPRES na nočné vlaky do Českej republiky, ktorá zahŕňa aj cestovné.

Ceny v priamych vozňoch Budapešť-Bratislava-Varšava

cena do Krakova

cena do Varšavy

Ležadlový
lístok

v kupé so 4 miestami

14,00 €

16,10 €

v kupé so 6 miestami

9,40 €

11,90 €

Lôžkový
lístok

Single (jednomiestne kupé, k lístku do 1. triedy)

49,00 €

58,10 €

Double (dvojmiestne kupé)

23,10 €

30,80 €

Tourist (trojmiestne kupé)

16,10 €

22,40 €

Single De Luxe (jednomiestne kupé, k lístku do 1. triedy)

56,00

65,10 €

Double De Luxe (dvojmiestne kupé, k lístku do 1. triedy)

30,10

38,50 €

Uvedené ceny nezahŕňajú cestovné. Kliknite na informácie o výhodných ponukách cestovného do Poľska.

Lôžkový alebo ležadlový lístok je možné vrátiť nasledovne:

  • so stornom 10 % z ceny, najmenej 3 €, ak miesto bolo odrieknuté najneskôr jeden deň pred odchodom vlaku z nástupnej stanice,
  • so stornom 50 % z ceny, najmenej 3 €, ak miesto bolo odrieknuté v deň odchodu vlaku do plánovaného odchodu vlaku z nástupnej stanice,
  • ak miesto bolo odrieknuté neskôr alebo nebolo odrieknuté vôbec, náhrada sa neposkytuje,

TIP: Ušetrite s ponukou EUROPA EXPRES PKP, ktorá zahŕňa aj cestovné.

Ceny v priamych vozňoch Košice - Ľvov - Kyjev

Košice - Kyjev

Lôžkový
lístok

Single (jednomiestne kupé, len k lístku do 1. triedy)

52 €

Double (dvojmiestne kupé)

26 €

Triple (trojmiestne kupé)

17 €

Uvedené ceny nezahŕňajú cestovné. Kliknite na informácie o výhodných ponukách cestovného na Ukrajinu.

Lôžkový lístok je možné vrátiť nasledovne:

  • so stornom 10 % z ceny, najmenej 3 €, ak miesto bolo odrieknuté najneskôr jeden deň pred odchodom vlaku z nástupnej stanice,
  • so stornom 50 % z ceny, najmenej 3 €, za miesto a noc, ak miesto bolo odrieknuté najneskôr 6 hodín pred odchodom vlaku z nástupnej stanice,
  • neskôr sa vrátenie nevykonáva.

Miesta na sedenie - cenník miesteniek v medzištátnej preprave

cena

medzištátne vlaky vychádzajúce zo Slovenska

2 €

medzištátne vlaky tranzitujúce cez Slovensko

2 €

vlaky v rámci Českej republiky (okrem vlakov PENDOLINO na trase Praha - Ostrava hl.n. a späť, kde je cena miestenky 3 €)

2 €

vlaky railjet xpress - cena v 1. a 2. triede

3 €

vlaky railjet xpress a railjet ČD - cena v Business triede

15 €

vlaky idúce mimo Slovenska a Českej republiky

3 €

  • návratky za miestenky nie je možné vyplatiť s výnimkou zavinenia na strane železnice,
^ Hore