Vozeň ARpeer

vozeň 1. triedy

Vybavenie

  • časť vozňa je vyhradená na poskytovanie služieb bistrovozňa

  • 24 miest na sedenie

  • klimatizácia

  • WC s uzavretým odpadovým systémom

  • individuálne osvetlenie

  • elektrické zásuvky

  • WiFi

 

rok modernizácie: 2001

^ Hore