KONTAKT

Ak hľadáte informácie o cenách, zľavách, pohybe vlakov

Kontaktné centrum
Telefón: 18 188 (non-stop). Ceny hovorov otvoríte kliknutím.
Zo zahraničia je číslo prístupné v tvare +421 24 48 58 188
e-mail info@remove-this.slovakrail.sk
online chat 8:00 - 20:00

Viac informácií o Kontaktnom centre

Ak chcete podať návrhy k cestovnému poriadku

Pripomienky k cestovnému poriadku
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
Úsek obchodu, Sekcia marketingu, Oddelenie medzištátnej a diaľkovej dopravy
Pri bitúnku 2, 040 01 Košice
e-mail: cestovny.poriadok@remove-this.slovakrail.sk

Viac informácií o podávaní návrhov

Ak chcete podať sťažnosť alebo pochvalu

Podnety a sťažnosti
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Odbor inšpekcie a kontroly
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3
e-mail: zsskoik@remove-this.slovakrail.sk

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Úsek obchodu, Sekcia služieb zákazníkom
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3
e-mail: zssksesz@remove-this.slovakrail.sk

Viac informácií o podávaní podnetov a sťažností

Ak ste novinár

Hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.
Tomáš Kováč, tel: 02/2029 7015, 0904/875 396, Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3
e-mail: hovorca@remove-this.slovakrail.sk; kovac.tomas@remove-this.slovakrail.sk

Viac informácií pre médiá

Ak žiadate o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Informácie podľa Zákona číslo 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
Odbor komunikácie
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3
e-mail: zsskok@remove-this.slovakrail.sk

Viac informácií o podávaní žiadosti podľa Zákona číslo 211/2000 Z.z.

Ak chcete poslať tip na článok do zamestnaneckého časopisu

Ozveny
Časopis pre zamestnancov Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.
Pri bitúnku 2, 040 01 Košice
e-mail: ozveny@remove-this.slovakrail.sk

Viac informácií a prehľad vydaní Ozvien

Ak chcete podať petíciu

Petície podľa Zákona č. 242 /1998 Z.z., ktorým sa dopĺňa
Zákon č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Odbor inšpekcie a kontroly
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3
e-mail: zsskoik@remove-this.slovakrail.sk

Viac informácií o podávaní petícií

Ak upozorňujete na porušenie Etického kódexu

Etický kódex 
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3
e-mail: zssk.etickykodex@remove-this.slovakrail.sk

Viac informácií o Etickom kódexe

Ak máte otázku alebo podnet týkajúci sa ochrany osobných údajov

e-mail: osobneudaje@remove-this.slovakrail.sk

Viac informácií o ochrane osobných údajov

^ Hore