IC VLAKOM NA SLOVENSKU - platnosť lístkov, vrátenie a odškodnenie

 • Nižšie uvedené podmienky platia pre vnútroštátnu prepravu v IC vlakoch.
 • V prípade, že IC vlakom cestujete do Viedne, platia pre nákup lístkov, vrátenie a odškodnenie osobitné podmienky.

Lístok na vlak InterCity si môžete zakúpiť v pokladniciach ZSSK alebo cez internet kedykoľvek pred odchodom vlaku z nástupnej stanice až do vyčerpania kapacity. Za nedodržanie cestovného poriadku poskytujeme odškodnenie.

Základné informácie

 • lístky je možné zakúpiť kedykoľvek pred odchodom vlaku z nástupnej stanice,
 • v cene lístka na vlaky InterCity je zahrnutá aj miestenka,
 • cestovné lístky platia v tom vlaku InterCity, na ktorý boli zakúpené (nie je ich možné využiť vo vlakoch inej ani nižšej kategórie),
 • kliknite na podrobnejšie informácie o cenách a zľavách.

Vrátenie lístkov

 • lístok zakúpený v pokladnici je možné vrátiť do 60 minút po pravidelnom odchode vlaku z nástupnej stanice so stornom 10 % z ceny lístka (minimálne 1 €),
 • lístok zakúpený cez internet a v mobilnej aplikácii Ideme vlakom je možné vrátiť do času odchodu vlaku z nástupnej stanice so stornom 10 % z ceny lístka (minimálne 1 €),
 • lístok z internetového obchodu je možné vrátiť len prostredníctvom on-line formulára a lístok z mobilnej aplikácie Ideme vlakom vrátite priamo v mobilnej aplikácii,
 • ak využívate Kreditné konto, máte možnosť pripísať storno poplatok k vašim prostriedkom na konte,
 • z dôvodov na strane dopravcu môžete lístok vrátiť bez storna, kontaktujte prosím náš personál čo najskôr.

Tip: Zmenili ste plány? Lístok na IC zakúpený v pokladnici môžete bez storna až do odchodu vlaku z nástupnej stanice vymeniť za lístok na iný IC vlak v pokladnici vybavenej KVC*.

Odškodnenie

Záleží nám na Vašej priazni. Ak nedodržíme cestovný poriadok alebo komfort vo vlaku, máte nárok na vrátenie časti cestovného podľa nasledovných pravidiel:

Dodržiavanie cestovného poriadku

 • v prípade meškania vlaku od 60 do 119 minút máte nárok na vrátenie 25 % z ceny lístka a občerstvenie v cene 1 €
 • v prípade meškania vlaku 120 minút a viac máte nárok na vrátenie 50 % z ceny lístka a občerstvenie v cene 2 €
 • ak nemôžete docestovať do cieľovej stanice, pretože stratíte posledný prípoj, uhradíme dopravu iným dopravným prostriedkom v cene do 10  € alebo náhradu za hotelové ubytovanie do 20  €

Komfort

 • ak by teplota na vašom mieste na sedenie klesla pod 15°C alebo stúpla nad 30°C a nedokážeme zabezpečiť iné miesto na sedenie, máte nárok na vrátenie 25 % z ceny lístka,
 • ak by nebol zaradený vozeň s vašim miestom a nezabezpečíme vám náhradné miesto na sedenie, máte nárok na vrátenie celej sumy za lístok,
 • ak máte lístok do 1. triedy a tento vozeň nie je zaradený, máte nárok na vrátenie 50 % z ceny lístka.

Nárok si, prosím, uplatnite prostredníctvom žiadosti čo najskôr v ktorejkoľvek pokladnici alebo písomne na adrese REKLAMÁCIA VNÚTROŠTÁTNA, Železničná spoločnosť Slovensko, Rožňavská 1 (pracovisko Žabotova 12), 832 72 Bratislava 3. Potrebné je doložiť originály cestovných dokladov (ak bol lístok kupovaný v pokladnici), dôvod reklamácie a potvrdenie o udalosti alebo nedodržaní teplotného komfortu z vlaku, v prípade registrovaného zákazníka aj registračné číslo z preukazu zákazníka a číslo zákazníckeho konta. Potvrdenie o meškaní vlaku nie je nutné. Odškodné z viacerých dôvodov sa sčítavajú, maximálne však do výšky ceny lístka. Odškodné vyplácame do 30 dní od prevzatia žiadosti (okrem prípadu, ak využívate Kreditné konto na odškodnenie za meškanie vlaku, pri ktorom je postup rýchlejší).

Využívate Kreditné konto? Ak ste kupovali lístok na vnútroštátne relácie IC vlaku ako zaregistrovaný zákazník v pokladnici s KVC* alebo cez internet, môžete si uplatniť odškodnenie za meškanie vlaku rýchlejšie a z pohodlia domova. Kliknite prosím na podrobnejšie informácie.

Dopravca nezodpovedá za meškania spôsobené vonkajšími okolnosťami nesúvisiacimi so železničnou prevádzkou, ktorým nemohol zabrániť (napríklad prírodné katastrofy, nehody na trati, zneužitie záchrannej brzdy) alebo ak obmedzenia spôsobené meškaním boli známe pred začiatkom cesty a cestujúci bol o nich informovaný.

* KVC = Komplexné vybavenie cestujúcich

Dokumenty na stiahnutie

^ Hore