ŽILINSKÝ REGIONÁLNY INTEGROVANÝ DOPRAVNÝ SYSTÉM

Osobná železničná doprava na trati Žilina – Rajec, ktorú prevádzkuje Železničná spoločnosť Slovensko, je integrovaná s mestskou hromadnou dopravou v Žiline, ktorú zabezpečuje Dopravný podnik mesta Žiliny. Integrovaný systém je rozdelený do siedmich tarifných zón (dve obsluhuje aj MHD). Všetky stanice a zastávky na trati Žilina - Rajec sú do integrovanej dopravy zapojené.

Výhody

Cestujúci si môže vybrať, či na vlakovej linke Žilina – Rajec využije:

  • cestovné lístky podľa aktuálnych cenníkov ZSSK vrátane jednosmerných lístkov, zľavneného cestovného so zákazníckymi ponukami (napríklad KLASIK RAILPLUS), bezplatnej prepravy pre vybrané skupiny obyvateľstva alebo traťových predplatných lístkov - rovnako ako na celom Slovensku. Tieto cestovné doklady platia len vo vlakoch ZSSK,
  • integrované cestovné lístky, ktoré platia nielen vo vlakoch Žilina - Rajec, ale aj v žilinskej MHD.

Odlišnosti oproti iným osobným vlakom ZSSK

  • na linke Žilina – Rajec nie je možné si kúpiť lístok po nástupe do vlaku. Treba teda nastúpiť už s vopred zakúpeným cestovným lístkom. V prípade, že máte zakúpený lístok ŽRIDS, je potrebné ho označiť v označovači. Lístok ZSSK netreba označovať,
  • lístok je možné zabezpečiť si v stacionárnych automatoch Dopravného podniku mesta Žilina (podľa cenníka ŽRIDS) na všetkých zastávkach alebo staniciach okrem zastávky Porúbka, kde je možné si lístok kúpiť bez prirážky u rušňovodiča podľa cenníka ZSSK,
  • zo staníc a zastávok, kde sa nachádza len stacionárny automat žilinského dopravného podniku, je možné zakúpiť si u rušňovodiča bez prirážky aj lístky so zľavou REGIONAL alebo na základe kariet KLASIK RAILPLUS, JUNIOR RAILPLUS a SENIOR RAILPLUS a lístok na prepravu bicykla alebo batožiny,
  • cestujúci využívajúci nárok na bezplatnú prepravu nepotrebujú na linke Žilina – Rajec cestovný lístok, pri kontrole sa stačí preukázať preukazom na bezplatnú prepravu.

Viac informácií sa dozviete v platnom Prepravnom poriadku ŽRIDS a na www.dpmz.sk

^ Hore