INTEGROVANÝ DOPRAVNÝ SYSTÉM V KOŠICKOM KRAJI

Integrovaný dopravný systém v Košickom kraji má postupne ovplyvniť dopravu na celom území Košického kraja a aj spojenia Košice - Prešov. Koordinátorom celého projektu je Organizátor regionálnej integrovanej dopravy Košice, s. r. o. (ORID). Výsledkom projektu je zatiaľ terminál integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Moldava nad Bodvou mesto, ktorý má pre väčšinu obyvateľov mesta výhodnejšiu polohu než stanica Moldava nad Bodvou.

Vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko premávajú na terminál Moldava nad Bodvou mesto. Vo vlakoch je možné využívať len tarifu ZSSK.

V rámci projektu sa ešte uvažuje s:

  • elektrifikáciou trate Haniska pri Košiciach – Veľká Ida – Moldava nad Bodvou mesto,
  • vybudovaním TIOP Terminál Sever a Košice (ŽST), ktoré budú prestupnými bodmi medzi prímestskou železničnou a mestskou koľajovou dopravou, 
  • výstavbou električkovej trate Terminál Sever - Sídlisko Ťahanovce,
  • terminálom integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Trebišov.

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie integrovaného dopravného systému v Košickom kraji, ktorý by, vďaka zjednoteniu tarify a skoordinovaniu cestovných poriadkov všetkých druhov hromadných dopráv, zrýchlil a zvýšil kvalitu prepravy.

^ Hore