Cenník predplatných lístkov IDS BK

zónová platnosť

7-dňový PCL

30-dňový PCL

90-dňový PCL

365-dňový PCL

základný

základný

základný

základný

100+101

10,40 €

26,90 €

72,30 €

264,20 €

100+101+1 regio

13,80 €

35,80 €

96,40 €

352,30 €

100+101+2 regio

17,20 €

44,80 €

120,40 €

440,40 €

100+101+3 regio

20,70 €

53,70 €

144,50 €

528,40 €

100+101+4 regio

22,90 €

59,50 €

160,20 €

585,70 €

100+101+5 regio

24,80 €

64,40 €

173,40 €

634,10 €

100+101+6 regio

27,90 €

72,50 €

195,10 €

713,40 €

100+101+7 regio

31,00 €

80,50 €

216,80 €

792,60 €

sieťový

36,00 €

93,50 €

251,70 €

920,30 €

1 regio

5,20 €

13,50 €

36,20 €

132,10 €

2 regio

8,60 €

22,40 €

60,20 €

220,20 €

3 regio

10,40 €

26,90 €

72,30 €

264,20 €

4 regio

13,80 €

35,80 €

96,40 €

352,30 €

5 regio

17,20 €

44,80 €

120,40 €

440,40 €

6 regio

20,70 €

53,70 €

144,50 €

528,40 €

7 regio

22,90 €

59,50 €

160,20 €

585,70 €

8 regio

24,80 €

64,40 €

173,40 €

634,10 €

9 regio

27,90 €

72,50 €

195,10 €

713,40 €

10 regio

31,00 €

80,50 €

216,80 €

792,60 €

 • ceny zľavnených predplatných lístkov predstavujú približne 50 % z ceny základného lístka,
 • ceny prenosných predplatných lístkov zavedených od 1. októbra 2018 predstavujú približne 1,3-násobok ceny základného lístka,
 • kompletný cenník nájdete na stránke IDS BK.

Kto má nárok na zľavnenú prepravu:

 • deti od dovŕšenia 6. roku veku do 16 rokov veku,
 • žiaci základných a stredných škôl, študenti vysokých škôl v dennej forme,
 • držitelia preukazov ŤZP vrátane invalidného vozíka a ŤZP-S vrátane sprievodcu,
 • osoby od dovŕšenia 60. roku veku, ktoré sú poberatelia starobného, invalidného alebo výsluhového dôchodku,
 • osoby staršie ako 62 rokov,
 • viac informácií o podmienkach uplatnenia zliav nájdete na stránke IDS BK.

Bezplatné cestovanie:

 • deti do 6 rokov,
 • seniori nad 70 rokov s kartou SeniorPas,
 • bonusová zľava 100 % na území Bratislavy (zóny 100+101) pre:
  • držiteľov preukazov ŤZP a ŤZP-S s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji,
  • deti a študentov s preukazmi ŤZP a ŤZP-S dochádzajúce do špeciálnych škôl v Bratislavskom kraji bez trvalého pobytu v kraji,
  • držiteľov diamantovej Janského plakety s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji,
  • držiteľov zlatej Janského plakety s trvalým pobytom v meste Bratislava,
  • držiteľov preukazov účastníkov protikomunistického odboja a politických väzňov a ich rodinných príslušníkov narodených pred 17.11.1989 s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji,
  • držiteľov osvedčenia účastníka národného boja za oslobodenie a ich rodinných príslušníkov s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji,
  • na uplatnenie zľavy je potrebná bezkontaktná čipová karta, viac informácií nájdete na stránkach IDS BK.

Elektronické cestovné lístky:

 • ZSSK v integrovaných vlakoch akceptuje elektronické cestovné lístky. Pri nákupe lístka od ZSSK však nie je možné využiť službu elektronickej peňaženky ani ju aktivovať na bezkontaktnú čipovú kartu vydanú ZSSK. Viac informácií o nájdete na stránke IDS BK.
^ Hore