INTEGROVANÉ DOPRAVNÉ SYSTÉMY

Železničná spoločnosť Slovensko je zapojená do integrovaných dopravných systémov v Bratislavskom kraji a na linke Žilina - Rajec. Tretí dopravný systém v Košickom kraji je zatiaľ v príprave. Zároveň je ZSSK zapojená aj do dopravného systému Juhomoravského kraja, ktorý má ťažisko v susednej Českej republike.

IDS

Integrovaný dopravný systém

v Bratislavskom kraji

Žilinský regionálny

integrovaný dopravný systém

Integrovaný dopravný systém

v Košickom kraji

Integrovaný dopravný systém

Jihomoravského kraje

^ Hore